L’aixecament parcial del confinament comarcal el mes d’abril consolida l’inici de la reactivació del sector turístic a la Destinació Barcelona

02/06/2021 - 12:00h

S’actualitzen les dades de seguiment de l’activitat turística

L’abril de 2021, l’activitat turística a la Destinació Barcelona ha continuat registrant una millora dels indicadors en comparació amb els dels mesos d’hivern, degut principalment a l’eliminació del confinament comarcal per als grups bombolla durant les vacances de Setmana Santa, primer (finals de març/principis d’abril), i per a la població general durant l’última setmana del mes. Amb tot, l’activitat segueix per sota de la de 2019 i no es comparable amb la del 2020, ja que va ser inexistent degut al confinament domiciliari.

Durant el mes d’abril, l’oferta d'allotjament a la Destinació Barcelona ha continuat creixent: durant aquest mes s’han reobert 200 establiments i unes 10.000 places, tot i que la capacitat ha estat un -51,9% inferior a la del mateix mes de 2019. Aquesta reducció, continua sent més accentuada a Barcelona ciutat (-58,4% en places hoteleres) que a Barcelona regió (-41,4% en el total de places analitzades).

Les xifres de pernoctacions han millorat clarament respecte al mes de març a la Destinació Barcelona en totes les tipologies d’allotjament. No obstant, les pèrdues interanuals en nombre de turistes respecte a l’abril de 2019 continuen sent importants, i fins i tot en alguns casos, superiors a les registrades durant el març: -86,7%, en establiments hotelers, -49,5%, en càmpings i -46,7%, en turisme rural. Els establiments hotelers de Barcelona ciutat segueixen experimentant una pèrdua de turistes superior (-89,4%) a la dels de Barcelona regió (-80,9%). Per altra banda, als habitatges d'ús turístic de Barcelona ciutat les estades mitjanes es mantenen elevades (7,6 nits), tot i que inferiors a les del mes de març (-0,6 nits). Recordar que això és degut a una possible reconversió d’aquests a habitatges de lloguer de temporada.

A l’Aeroport de Barcelona, durant els quatre primers mesos de l'any, s'ha registrat una pèrdua acumulada de 6,5 milions passatgers (-80,3%) respecte al 2020. Així mateix, al Port de Barcelona, continua l'aturada total de l'activitat de creuers, el que ha significat una pèrdua de quasi 200.000 passatgers en aquest mitjà de transport, si tenim en compte el mateix període del 2020. Pel que fa als ferris, la caiguda en el nombre de passatgers durant el mes d’abril s’ha situat en un -75,7% (var. 21/19).

El turisme nacional continua essent el dominant a totes les tipologies d’allotjament: 2 de cada 3 turistes en establiments hotelers són espanyols i quasi la totalitat, en turisme rural i càmpings. Amb tot, el turisme internacional ha guanyat una mica de terreny respecte als mesos anteriors. A Barcelona ciutat, continua destacant l'arribada dels turistes d'origen francès i italià, tot i que amb dades acumulades de gener a abril, la proporció d’aquests en relació als turistes domèstics és molt limitada (66,8% residents a Espanya, 12,0% a França i 2,9% a Itàlia).

Finalment, el rànquing acumulat anual dels països des dels quals volen els passatgers a l'Aeroport de Barcelona, continua liderat per l'arribada de passatgers provinents en vols domèstics per sobre de la resta d’orígens, en la línia del que succeeix a l'allotjament. El segon lloc del rànquing, i a una distància considerable, l'han ocupat els passatgers provinents de França, seguits dels d’Alemanya. Els passatgers del Regne Unit continuen en novena posició, a causa de les mesures imposades per contenir la variant britànica de la Covid-19.

_________________________________________

Amb l’anàlisi de les diferents àrees temàtiques, que ofereixen una visió transversal i conjuntural del sector turístic, l’Observatori del Turisme a Barcelona actualitza les dades de seguiment de l’activitat i complementa així l’informe mensual del perfil del turista a la Destinació Barcelona. Totes les dades es poden consultar per les tres àrees geogràfiques de treball habituals: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Consulta l'informe interactiu a l'apartat Últimes dades:

Comparteix:

Notícies relacionades