Destinació Barcelona - Últimes dades de seguiment de l'activitat turística