Els viatges en solitari superen els viatges en parella a la Destinació Barcelona el mes d’abril

12/05/2021 - 12:00h

L’Observatori del Turisme a Barcelona presenta l’informe mensual del Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació de Barcelona d’abril 2021

 

El perfil del turista que ha visitat la Destinació Barcelona segueix afectat per les restriccions de mobilitat, tant a nivell domèstic com internacional. Durant la major part d’abril, s’han limitat els moviments de la població a l’interior de la seva comarca de residència. Les excepcions han estat la primera setmana, corresponent a les vacances de Pasqua i només per a grups bombolla, i la quarta, quan la mobilitat s’ha ampliat a l’interior de Catalunya per a tota la població. Aquest abril segueix destacant el predomini dels turistes domèstics, tot i que es comença a observar una recuperació del turisme internacional.

Tot i la reducció de la capacitat aèria d’aquest mes respecte al mateix període del 2019, com s’indica en l’informe de Perspectives de l'activitat turística a la Destinació Barcelona, l’avió ha recuperat la primera posició com a principal mitjà de transport d’arribada a la Destinació Barcelona. No obstant, el cotxe privat segueix ostentant la primera posició a Barcelona ciutat.

El perfil del turista tipus ha estat el d’una persona de 37,7 anys, resident a la resta d’Espanya (34,1%), que ha viatjat en solitari (42,5%) i que ha visitat el municipi de destinació 29,3 vegades de mitjana.

La motivació de viatge del conjunt de la Destinació ha estat força equilibrada (30,9% per motius professionals, 36,0% per oci i 33,1% per motius personals i altres). Amb tot, la realitat territorial ha presentat grans diferències: a Barcelona regió, un 41,0% ha viatjat per motius professionals i un 40,4%, per oci, mentre que un 45,5% han visitat la ciutat de Barcelona per motius personals i altres.

La contractació directa, tant de l’allotjament com del transport, ha estat la més freqüent (61,0%) i durant l’estada, que ha tingut una duració mitjana de 4,8 dies, les dues principals activitats dutes a terme al municipi han estat realitzar passejades tranquil·les i de relaxació (74,7%) i degustar gastronomia (69,2%).

Pel que fa a la despesa, aquesta segueix sent molt similar a la del mes anterior, prop de 200€. Així mateix, més de la meitat d’aquesta despesa segueix destinant-se a menjar i beguda, seguida, per aquest ordre, de les compres, del transport intern i de la cultura.

Per últim, la valoració general mitjana dels municipis visitats ha estat d’un 8,53 sobre 10. Els aspectes millor puntuats continuen essent l’allotjament (8,61) i el caràcter i amabilitat de la gent (8,37).

 

Per a més informació: Informe de resultats. Perfil i hàbits dels turistes a la Destinació Barcelona Abril 2021

Comparteix:

Notícies relacionades