Qui som

Presentació

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió (OTB) és la plataforma de treball en matèria d’informació estadística del turisme, coneixement i intel·ligència de mercats de la ciutat de Barcelona i la resta de la província de Barcelona. L’integren l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el consorci Turisme de Barcelona.

Presentat públicament el juny de 2017, l’OTB fou la culminació del treball conjunt iniciat el 2015 per part de l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i Turisme de Barcelona, com a fruit de les sinèrgies i la voluntat de potenciar el coneixement i la intel·ligència de mercat en matèria turística de cadascuna de les institucions. Posteriorment, la incorporació de la Cambra de Comerç de Barcelona al projecte l’any 2019 va ampliar la visió polièdrica de l'OTB, tot reforçant el caràcter transversal i divulgador del projecte.

Durant els darrers anys, l'OTB ha desenvolupat un treball fructífer que ha dibuixat noves perspectives, servint com a eina per transmetre i aglutinar el coneixement turístic, optimitzant la inversió en recursos econòmics i humans, amb la integració dels projectes individuals de les àrees de recerca de cada entitat en grans estudis conjunts. D'aquesta manera, l'OTB ofereix una visió integrada de la Destinació Barcelona i el coneixement necessari per gestionar i promocionar el turisme.

 

Objectius

 • Generar coneixement aportant anàlisi, descripció i avaluació de l’activitat turística, monitoritzant-la de forma intel·ligent i transversal

 • Establir criteris metodològics comuns en la quantificació i caracterització de l’activitat turística

 • Facilitar i agilitzar la presa de decisions fent transferència activa als actors vinculats a l’activitat per a la millora de la seva competitivitat i la qualitat de vida de la ciutadania, des de l’acadèmia, l’administració pública, l’empresa privada i la pròpia ciutadania

 • Contribuir a la sostenibilitat de l’activitat turística en totes les seves dimensions

 • Posicionar la ciutat i la regió com a referent internacional en l’àmbit de l’observació del turisme sostenible en àmbits urbans, així com compartir coneixement

 • Contribuir al futur Sistema d’Intel·ligència Turística de Catalunya de forma activa

 

Línies de treball

 • Seguiment i Perspectives de l'Activitat Turística

 • Perfil i Hàbits dels Turistes

 • Sistema d’Indicadors de Turisme Sostenible - SITS OTB

 • Estudis monogràfics especialitzats

 • Reputació Online del Turisme

 

Àmbit geogràfic

L'OTB té tres nivells territorials d'anàlisis de les dades:

 • Barcelona ciutat

 • Barcelona regió (província de Barcelona, excepte Barcelona ciutat)

 • Destinació Barcelona (la província de Barcelona)

 

Organització

L’OTB és una plataforma de treball conjunta entre els equips professionals dedicats a la producció de dades estadístiques del turisme presents a les quatre institucions: el LABturisme de la Diputació de Barcelona, la Direcció de Turisme, Esdeveniments i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, el Gabinet d'Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç i el Departament de Coneixement i Recerca de Turisme de Barcelona. 

 

Consulta les dades de les quatre institucions