Augmenta la demanda d'allotjament a la Destinació Barcelona a l'inici de la temporada d'estiu

01/08/2023 - 12:00h

S’actualitzen les dades seguiment de l’activitat turística - Edició Juny 2023

El juny de 2023, lactivitat turística a la Destinació Barcelona va tornar a créixer degut a l'estacionalitat inherent del turisme, de manera que els principals indicadors d'allojament i demanda turística es van situar per sobre del mes anterior. Amb tot, cal destacar un lleuger retrocés respecte a l'activitat registrada el mateix període de 2019.

 

Aquests són els indicadors clau de juny:

  • El número de places operatives en allotjament turístic va augmentar respecte al mes anterior tant a Barcelona ciutat com a Barcelona regió gràcies a la reobertura d'establiments hotelers i càmpings per l'estacionalitat inherent al turisme. Així, el mes es va tancar amb una mitjana de més de 175.000 places disponibles el que significa un +0,8% per sobre del mateix període de 2019.
  • Les pernoctacions van incrementar-se intermensualment en el conjunt de la Destinació, també per efecte de l'estacionalitat, però un -5,5% per sota de juny de 2019​. Aquest retrocés en la recuperació de l'activitat prepadèmica va ser més lleu a Barcelona ciutat (-2,1%) que a Barcelona regió (-10,4%). Intermensualment, cal destacar que a Barcelona ciutat, una reducció de les estades en establiments hotelers, va provocar també una reducció en pernoctacions, que es va veure compensada, parcialment, per un augment d'estades i nits en HUTS. A Barcelona regió, totes les tipologies d'establiment van augmentar en menor o major mesura respecte al mes anterior, especialment els càmpings, que van registrar un +45,6% més de pernoctacions que el maig.
  • L'estada mitjana a Barcelona ciutat (2,9 nits) va continuar registrant valors superiors als d'abans de la pandèmia (+0,2 nits Var. Jun23/Jun19). A Barcelona regió, tot i que la duració de l'estada (2,8 nits) va augmentar respecte al mes anterior, es va situar per sota del mateix mes de 2019 (-0,3 nits).
  • A l’Aeroport de Barcelona es van registrar 4,5 milions de passatgers (-0,3% intermensual). Així, la recuperació del trànsit aeri va experimentar un lleuger retrocés respecte a les xifres prepandèmiques, amb un -12,6% de variació respecte al mateix període de 2019.
  • Al Port de Barcelona, els passatgers de creuers es van reduir respecte al mes anterior (-12,7%), degut a una menor oferta. Tot i així, van tornar a superar als del mateix període de 2019 (+5,6%). Per altra banda, els passatgers de ferris van augmentar (+23,9%) i també van superar els de maig de 2019 (+13,5%).
  • Als equipaments culturals de l'ICUB es van rebre menys visitants que el mes anterior (-17,7%). Malgrat tot, gairebé 3 de cada 4 visitants el mes de juny van ser internacionals.
  • El turista domèstic va reduir la seva proporció als establiments hotelers de la ciutat de Barcelona (17,4% de quota i -1,3pp intermensual) i es va situar en el primer lloc del rànquing. El primer mercat internacional va continuar sent els Estats Units (17,2% de quota), seguit del Regne Unit (9,1%) i França (6,0%).  A Barcelona regió, 4 de cada 10 turistes van ser espanyols, el que significa també una reducció del turista domèstic respecte al mes de maig.
  • La despesa mitjana durant l'estada de la Destinació va ser de 69,8€, 3€ per sota del mes anterior però a nivells similars del mateix període de 2019.Tot i que a Barcelona ciutat es va continuar registrant una despesa superior a la de Barcelona regió (87,3€ vs 44,4€), aquesta es va reduir intermensualment (-10,6%), mentre que la de regió es va mantenir força estable. La partida en la que més diners es van destinar va continuar sent la de menjar i beguda, malgrat que la partida de compres de roba, calçat, souvenirs i efectes personals va augmentar de manera destacada (+3,9pp).
  • L’atur registrat a l’activitat turística va continuar per sota dels nivells prepandèmics (-14,2%) i, dels nous contractes, els indefinits (53,2%) van tornar a superar els temporals en el conjunt de la Destinació Barcelona.

_________________________________________

Amb l’anàlisi de les diferents àrees temàtiques, que ofereixen una visió transversal i conjuntural del sector turístic, l’Observatori del Turisme a Barcelona actualitza les dades de seguiment de l’activitat i complementa així l’informe mensual del perfil del turista a la Destinació Barcelona. Totes les dades es poden consultar per les tres àrees geogràfiques de treball habituals: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Consulta l'informe interactiu:

Comparteix:

Notícies relacionades