1 de cada 3 turistes visita la Destinació Barcelona a peu

11/07/2023 - 12:00h

L’OTB presenta l’informe mensual del Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació de Barcelona de juny 2023

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió ha publicat l’informe mensual del Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació de Barcelona de juny 2023 que inclou les dades sobre l’activitat turística mensual de les tres àrees geogràfiques de treball habituals de l'OTB: Barcelona ciutat, Barcelona regió i la Destinació Barcelona.

En aquest informe, podem observar com el perfil del turista tipus que ha visitat la Destinació Barcelona ha estat el d’un home (64,4%) de 38,1 anys, que ha viatjat per oci (64,7%) i que visita per primera vegada el municipi de pernoctació (53,4%).

Pel que fa al grup de viatge, mentre a Barcelona ciutat destaquen els turistes que han vingut tant en solitari (32,6%) com en parella (31,5%) a Barcelona regió, els que ho han fet en parella (47,4%) han estat els més habituals.

L’avió s’ha posicionat, un mes més, com el transport més utilitzat per arribar a la Destinació Barcelona (66,5%), en detriment del vehicle privat (22,3%) i del tren (7,3%). A Barcelona ciutat el 84,6% dels turistes han arribat a la ciutat per aire, mentre que a Barcelona regió, el 48,5% ho han fet en vehicle particular.

Per altra banda, el 20,8% dels turistes de la Destinació ha realitzat alguna excursió fora del municipi de pernoctació. Aquesta proporció continua però, sent més elevada a Barcelona regió (34,8%) que a Barcelona ciutat (10,9%).

Durant l’estada, amb una duració mitjana de 4,2 dies, les quatre principals activitats dutes a terme al municipi han estat degustar gastronomia (83,7%), realitzar visites culturals (46,4%), i anar a la platja (46,4%) i de compres (45,2%).

S’observa, una disminució del -4,1% de la despesa total durant l’estada per persona i dia respecte al mes anterior, amb un valor de 69,80€. Així mateix, igual que històricament, la major part d’aquesta despesa segueix destinant-se a menjar i beguda, seguida, per aquest ordre, de les compres, la cultura i el transport intern.

La valoració general mitjana dels municipis visitats ha estat d’un 8,61 sobre 10. L’aspecte millor puntuat aquest mes ha estat el caràcter i amabilitat de la gent (8,64). Cal destacar que mentre a Barcelona ciutat el transport públic ha estat l’ítem més ben valorat pels turistes amb un 8,73 a Barcelona regió ho han estat el caràcter i amabilitat de la gent (8,93) i la seguretat personal (8,72).

Per a més informació: Informe de resultats. Perfil i hàbits dels turistes a la Destinació Barcelona Juny 2023

Comparteix:

Notícies relacionades