Últimes dades de seguiment de l’activitat turística

02/02/2021 - 14:30h

L’Observatori del Turisme a Barcelona incorpora a la seva pàgina web un nou apartat de seguiment de les últimes dades de l’activitat turística a la Destinació Barcelona

  • El nou apartat inclou la visualització de les últimes dades disponibles de 5 àrees de l’activitat turística amb una anàlisi del més destacat.
  • S’hi incorporen els tres nivells geogràfics amb els que treballa l’OTB habitualment: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.
  • Les dades s’actualitzen amb una cadència mensual o trimestral, segons la seva disponibilitat.

 

L’Observatori del Turisme a Barcelona, afegeix, a partir de febrer, al menú principal de la seva pàgina web, un nou apartat de seguiment de l’activitat turística amb les últimes dades disponibles que inclouen informació transversal sobre el sector a partir de 5 temàtiques:

  1. Oferta d’allotjament: inclou les dades mensuals d’allotjament turístics oberts.
  2. Demanda turística: inclou dades mensuals de turistes, pernoctacions, estada mitjana, ocupació, tant en establiments hotelers com en establiments de turisme rural i càmpings.
  3. Infraestructures: inclou dades mensuals de passatgers a l’Aeroport i al Port de Barcelona.
  4. Perfil del turista: inclou dades mensuals o diàries de turistes i visitants segons la seva procedència.
  5. Mercat de treball: inclou dades trimestrals dels ocupats i les empreses vinculades al sector turístic.

 

Cadascuna de les pàgines està precedida per una anàlisi de la conjuntura de la temàtica i l’àrea territorial escollida, que respon als tres nivells geogràfics d’anàlisi habituals de l’Observatori: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Per a més informació: Últimes dades de l’activitat turística a la Destinació Barcelona

Comparteix:

Notícies relacionades