1 de cada 2 turistes realitza visites culturals durant la seva estada la Destinació Barcelona

09/04/2024 - 12:00h

L’OTB presenta l’informe mensual del Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació de Barcelona de març 2024

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió ha publicat l’informe mensual del Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació de Barcelona de març 2024 que inclou les dades sobre l’activitat turística mensual de les tres àrees geogràfiques de treball habituals de l'OTB: Barcelona ciutat, Barcelona regió i la Destinació Barcelona.

En aquest informe, podem observar com el perfil del turista tipus que ha visitat la Destinació Barcelona ha estat el d’un home (66,2%) de 38,8 anys, que ha viatjat per oci (56,8%) i que ja havia visitat el municipi anteriorment (53,1%).

Pel que fa al grup de viatge, podem destacar que tant a Barcelona ciutat com a Barcelona regió els turistes que han vingut en parella han estat els més habituals (35,6% i 46,2% respectivament).

L’avió s’ha posicionat, un mes més, com el transport més utilitzat per arribar a la Destinació Barcelona (67,7%), en detriment del vehicle privat (21,0%) i del tren (9,3%). A Barcelona ciutat el 84,9% dels turistes han arribat a la ciutat per aire, mentre que a Barcelona regió, el 54,6% ho han fet en vehicle particular.

Un mes més, a l’hora de desplaçar-se per dintre del municipi, la majoria dels turistes de la Destinació Barcelona han optat per fer-ho caminant (33,6%) o en metro (25,1%).

Per altra banda, el 12,4% dels turistes de la Destinació ha realitzat alguna excursió fora del municipi de pernoctació. Aquesta proporció continua però, sent més elevada a Barcelona regió (29,0%) que a Barcelona ciutat (4,5%).

Durant l’estada, amb una duració mitjana de 4,0 dies, les principals activitats dutes a terme al municipi han estat realitzar visites culturals (52,6%) i anar de compres (48,0%) i a la platja (41,0%).

S’observa, una disminució del -28,9% de la despesa total durant l’estada per persona i dia a la Destinació respecte al mes anterior, amb un valor de 72,38€. Així mateix, igual que històricament, la major part d’aquesta despesa segueix destinant-se a menjar i beguda, seguida, per aquest ordre, de la cultura, les compres i el transport intern.

La valoració general mitjana dels municipis visitats ha estat d’un 8,66 sobre 10. L’aspecte millor puntuat aquest mes ha estat el caràcter i amabilitat de la gent (8,71). Cal destacar que mentre a Barcelona ciutat el caràcter i amabilitat de la gent (8,72) i la restauració (8,67) han estat els ítems més ben valorats pels turistes, a Barcelona regió ho han estat la seguretat personal (8,74) i el caràcter i amabilitat de la gent (8,68).

Per a més informació: Informe de resultats. Perfil i hàbits dels turistes a la Destinació Barcelona Març 2024

Comparteix:

Notícies relacionades