Les mesures per frenar la covid-19 han seguit condicionant el perfil i hàbits dels turistes que han visitat Barcelona regió el 2021

06/05/2022 - 11:00h

L’Observatori del Turisme de Barcelona publica l’informe de resultats de l’Enquesta de Perfil i Hàbits dels Turistes a Barcelona regió el 2021

  • El perfil típic del turista ha estat el d’una persona de 42,9 anys, amb estudis universitaris, que viatja amb família, per motius d’oci i vacances, que arriba a la regió en vehicle privat i que visita de mitjana el municipi de destinació 23,5 vegades.
  • Igual que per l’any 2020, les restriccions i les mesures imposades internacionalment per contenir la Covid-19 han modificat el perfil del turista a la regió durant el 2021.
  • La despesa durant l’estada ha estat 150,0 € per persona i 40,3 € per persona i dia, sent el menjar i la beguda la partida on més recursos s’han destinat.

Es publica l'informe de resultats de l'Enquesta de Perfil i Hàbits dels Turistes a Barcelona regió realitzada per l’Observatori del Turisme de Barcelona. La present edició, duta a terme a 4.839 visitants que van pernoctar a Barcelona regió el 2021, ha posat de manifest el canvi de perfil i hàbits del turista arran de la situació de pandèmia viscuda en àmbit internacional.

El turista tipus el 2021 a la regió ha estat el d’una persona amb una mitjana d’edat de 42,9 anys, amb estudis universitaris (50,8%), que treballa com a assalariada (67,3%) i que ha viatjat amb família (30,6%), en parella (29,1%) o sola (20,7%). El motiu principal de la seva visita ha estat per oci i vacances (62,7%) i ha arribat a la regió majoritàriament en vehicle privat (63,6%).

A pesar que el 19,2% dels turistes no consulta cap font d’informació a l’hora de planificar el viatge, el turista es comporta de la mateixa manera que el que vista Barcelona ciutat i es guia tant per la informació que troba en pàgines web (49,6%) com per la informació facilitada pels seus amics i familiars (18,0%). Per altra banda, la compra del transport d’arribada i l'allotjament s’ha realitzat directament amb la companyia, tant a través de la pàgina web (54,9% i 40,9% respectivament) com per altres canals (17,8% i 26,9% respectivament).

Tot i les restriccions provocades per la Covid-19, la tipologia d’allotjament utilitzada pels turistes a la regió durant el 2021 no ha experimentat grans diferències respecte a anys anteriors; projectant un any més, una majoria de visitants allotjats en hotels (65,6%), seguit pels que estan allotjats en càmpings (19,5%) i en cases d’amics i familiars (8,1%). L’estada mitjana durant l’any 2021 s’ha situat en 4,4 nits.

A Barcelona regió, el turista se sent atret pel caràcter i l’amabilitat de la gent, la seguretat personal, l’allotjament, l’entorn natural i el clima i acostuma a realitzar passejades tranquil·les per relaxar-se (81,5%) i anar a restaurants (78,0%) durant la seva estada.

La despesa de l’estada també ha experimentat diferències destacades respecte als anys anteriors, amb caigudes al voltant del -25%, fins a situar-se en 150,0 € per persona i 40,3 € per persona i dia, lluny encara dels 196,5 € per persona i 44,1 € per persona i dia del període pre-pandèmic. Tot i aquesta variació, el turista segueix destinant més de la meitat de la despesa en menjar i beguda i distribuint la resta, en aquest ordre, en compres, transport intern i entreteniment.

Finalment, l'informe també recull el flux de persones que visiten o volen visitar altres indrets de fora del municipi de pernoctació. En aquest sentit, cal especificar que el 31,6% dels enquestats han fet una excursió fora d’aquest municipi (13,9% a Barcelona ciutat), una tendència que ha disminuït bastant respecte els anys període pre-pandèmics, sent els turistes allotjats en cases d’amics i familiars i HUTs i aquells que tenen entre 18 i 24 anys els que acostumen a realitzar aquestes excursions.

Analitzant el comportament i el pes que té la comarca del Barcelonès per si sola dintre de la Barcelona regió, s’ofereix la possibilitat de consultar les dades de la regió sense aquesta comarca mitjançant l’informe de resultats de l’Enquesta de Perfil i Hàbits dels Turistes a l’entorn Barcelona el 2021.

Més informació: Informe de Perfil i Hàbits dels Turistes a Barcelona regió 2021

Comparteix:

Notícies relacionades