L'atur registrat en l'activitat turística se situa per cinquè mes consecutiu per sota del registrat el mateix període de 2019

04/03/2022 - 10:30h

S’actualitzen les dades de seguiment de l’activitat turística

El gener de 2022, l’activitat turística a la Destinació Barcelona va tornar a retrocedir respecte al mes anterior, degut a l’impacte de la variant Òmicron i a l’estacionalitat inherent del turisme. Tot i que l’activitat va continuar essent força superior a la registrada durant el 2021, les diferències en la demanda respecte a 2019 es van situar al voltant del -35%, pel que fa al total de pernoctacions en allotjaments analitzats de la Destinació.

Durant el mes de gener, l’oferta de places en establiments hotelers a la Destinació Barcelona va créixer lleugerament, sumant poc més de 1.000 llits nous (+1,0%) i la capacitat global es va duplicar en relació al mateix període de 2021.

La demanda del mes de gener va decréixer, respecte a desembre de 2021, vora el -28% en el global de la Destinació, tot i que els càmpings i el turisme rural a Barcelona regió, van experimentar caigudes més elevades, d’entre el -40% i el -50% respectivament, en pernoctacions. També als habitatges d’ús turístic de Barcelona ciutat, es van registrar caigudes per sobre del -30%. En canvi, als establiments hotelers, les pèrdues van ser menors, al voltant del -22%. Aquest retrocés de l’activitat va provocar que els registres tornessin allunyar-se dels nivells prepandèmics.

A l’Aeroport de Barcelona, el gener es van comptabilitzar 1,7 milions de passatgers mensuals el que significà una reducció de més de mig milió de passatgers respecte al darrer mes de 2021 i un -48,0% respecte al gener 2019.

Tot i la pèrdua del -23,8% intermensual del turisme nacional durant el mes de gener en establiments hotelers, la seva quota de mercat es va situar en un 43,6%, aconseguint la primera posició en el rànquing de turistes en aquesta tipologia d’establiment.  Amb tot, el turisme internacional va continuar per sobre del nacional en el conjunt de la Destinació (56,4%), un fet motivat per l’alta prevalença del turista estranger a Barcelona ciutat (64,5%), on també es va notar la seva reducció respecte al mes anterior (-22,3%). Tot i això, a Barcelona ciutat, els francesos van continuar essent els més nombrosos, amb un 10,2% de quota i una caiguda intermensual del -37,2%. Els van seguir els italians (-33,7% intermensual) i els holandesos (+11,8%), amb 4,9% i un 4,5% de quota, respectivament. Els Estats Units varen baixar al quart lloc amb un 4,2% de quota i una caiguda del -45,1% respecte al mes anterior.  

A l’Aeroport de Barcelona, l'arribada de passatgers provinents en vols nacionals (35,3%) fou inferior a la dels internacionals (64,7%). El segon lloc del rànquing, i a una distància considerable, la van ocupar els passatgers provinents de França, seguits dels d’Itàlia, Alemanya i el Regne Unit.

Quant a l’impacte econòmic, les compres amb targeta bancària als comerços de Barcelona ciutat van mostrar com, el mes de gener, la despesa en l’activitat turística es va duplicar pràcticament respecte al mateix període de l’any passat, mentre que en cultura i lleure, l’increment de la despesa va ser superior al +50%. L'ús de targetes internacionals es va mantenir força estable. Per altra banda, la despesa durant l'estada per persona i dia al conjunt de la Destinació es va situar en 59,6€ (lleugerament per sobre de la mitjana ponderada del 2021, 57,5€).

Finalment, el mercat de treball de l’activitat turística va seguir millorant durant el mes de gener pel que fa a l’atur registrat que, per cinquè mes consecutiu, es va situar per sota dels nivells prepandèmics (-17,7%, respecte 2019). Amb tot, els contractes realitzats, foren inferiors als dels mesos anteriors, degut a la caiguda dels nous contractes temporals.

_________________________________________

Amb l’anàlisi de les diferents àrees temàtiques, que ofereixen una visió transversal i conjuntural del sector turístic, l’Observatori del Turisme a Barcelona actualitza les dades de seguiment de l’activitat i complementa així l’informe mensual del perfil del turista a la Destinació Barcelona. Totes les dades es poden consultar per les tres àrees geogràfiques de treball habituals: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Consulta l'informe interactiu a l'apartat Últimes dades:

Comparteix:

Notícies relacionades