La reactivació de l'activitat turística es consolida el 2022 a la Destinació Barcelona

23/02/2023 - 09:00h

L’OTB publica la primera càpsula de l’Informe de l’Activitat Turística 2022, que recull les dades d’oferta d’allotjament, demanda turística i infraestructures de mobilitat de la Destinació Barcelona.

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió ha publicat la primera càpsula de l’Informe de l’Activitat Turística a Barcelona 2022, l’any en que la reactivació de la l’activitat turística es va consolidar, tant en àmbit mundial com a la Destinació Barcelona.

D’aquesta manera, l'aixecament de la majoria de les restriccions de viatge dins d’Europa a la primavera i als Estats Units al juny, l’augment de la confiança dels viatgers, l’acumulació de demanda reprimida durant els anys anteriors i la recuperació dels esdeveniments professionals i culturals, van facilitar que l'activitat turística s’aproximés als nivells registrats abans de la pandèmia. En canvi, el conflicte entre Rússia i Ucraïna, la crisi energètica, la situació Covid-19 a Xina i les polítiques de viatge més restrictives per a certs mercats intercontinentals, especialment els asiàtics, la van limitar.   

Segons l’Organització Mundial del Turisme, més de 900 milions de turistes van realitzar viatges internacionals el 2022, el doble que el 2021 i un 63% per sota dels nivells prepandèmics a nivell global. A Europa, on es va arribar al 80% dels nivells registrats el 2019, es van comptabilitzar 585 milions d’arribades.

La càpsula que es presenta a continuació, aporta les primeres dades de l’activitat turística a la Destinació Barcelona, desagregades en els tres nivells geogràfics que treballa l’OTB habitualment: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona. Aquesta càpsula conté tres capítols amb dades sobre oferta d’allotjament, demanda turística i infraestructures de mobilitat.

 

Allotjament turístic

El 2022, la impossibilitat de sol·licitar noves llicències d’allotjament a Barcelona ciutat degut al PEUAT, va provocar que el número de places d’allotjament de la ciutat es reduís respecte a l'any anterior (-0,2%). Amb tot, es van registrar noves obertures d'hotels i d'habitatges d'ús turístic amb llicències atorgades prèviament, de manera que, a tancament de 2022, la ciutat va comptabilitzar 16 establiments més que l’any anterior (+0,2%).

Barcelona regió, el creixement interanual en nombre d'establiments amb llicència va ser força més elevat (+5,3%), causat, principalment, per un important increment en el número de llicències d’HUT (+5,7%), que van contribuir a que a desembre de 2022, hi hagués gairebé 5.000 places més que el 2021 (+2,6%).

 

Demanda turística

Tot i que l'impacte de la Covid-19 encara es va fer patent a inicis de 2022, a partir de la primavera, la recuperació de la demanda en allotjament turístic va ser notable a la Destinació Barcelona a mesura que avançava l'exercici.

Així, en els hotels del conjunt de la destinació, es van superar els 10 milions de turistes (+104,8% Var. 22/21) i els 28 milions de pernoctacions (+194,4% Var. 22/21). Això va suposar, no només la tipologia d'establiment que més va créixer respecte a l'any anterior, sinó també la que més va prolongar la seva estada mitjana, que es va situar en 2,6 nits.

Les pensions i hostals, que van registrar creixements superiors al 80%, van situar-se vora els 2 milions de pernoctacions, lleugerament per sobre dels apartaments turístics, l'estada mitjana dels quals va continuar per sobre de les 6 nits.

La demanda en habitatges d'ús turístic, de la qual només es disposa de dades per a Barcelona ciutat, va registrar un creixement interanual més limitat (+40,8%), però va registrar 1 de cada 3 pernoctacions a la ciutat.

Els càmpings i els establiments de turisme rural, que es van mostrar com les tipologies més resilients en els anys de la pandèmia, van registrar creixements, d'entre el 25-40%.

Finalment, els albergs de Barcelona ciutat van generar 2,3 milions de pernoctacions i van registrar l'ocupació en places més elevada (70,1%) de totes les tipologies d'allotjament analitzades.

 

Infraestructures de mobilitat

Degut a les restriccions de viatge i als tancaments de fronteres per contenir la Covid-19, l'activitat durant el primer trimestre de 2022 a les infraestructures de la Destinació Barcelona, va ser encara limitada.

Amb tot, l’Aeroport de Barcelona va tancar l’exercici amb 41,6 M de passatgers, el que significà un creixement interanual del +120,6%. Cal destacar la recuperació de passatgers en vols intercontinentals (+241,2%) i l'increment en l'oferta de vols, que amb més de 280.000 operacions, es va situar en un +73,1% interanual.

Al Port de Barcelona, l’activitat de creuers es va tornar a reactivar a partir del mes d'abril i va registrar un increment del +197,0% en número d'operacions i del +347,5% en passatgers respecte a 2021. Per altra banda, el número de ferris va augmentar un +25,9% interanual i els seus passatgers, un +62,9%.

En l'àmbit ferroviari, la ciutat de Barcelona va estar directament connectada amb 8 destinacions internacionals i 16 de nacionals.

 

Més informació: Informe de l'Activitat Turística a la Destinació Barcelona - Càpsula 1

Comparteix:

Notícies relacionades