La finalització de l’estat d’alarma marca l’inici de la temporada turística a la Destinació Barcelona

07/07/2021 - 10:00h

S’actualitzen les dades de seguiment de l’activitat turística

El maig de 2021, l’activitat turística a la Destinació Barcelona ha continuat a l’alça gràcies a l’eliminació de l’estat d’alarma, el que ha comportat l’aixecament del toc de queda, la finalització del confinament perimetral de Catalunya i la flexibilització de les restriccions per contenir la Covid-19. Amb tot, l’activitat segueix per sota de la de 2019 i no és comparable amb la del 2020, ja que va ser inexistent degut al confinament domiciliari.

Durant el mes de maig, l’oferta d'allotjament a la Destinació Barcelona ha continuat creixent: durant aquest mes s’han reobert 100 establiments i unes 15.000 places.

A la Destinació Barcelona, les xifres de pernoctacions en totes les tipologies d’allotjament han millorat de manera destacada respecte al mes d’abril: +56,7%, en establiments hotelers, +17,8%, en càmpings i +13,6%, en turisme rural. Els establiments hotelers de Barcelona ciutat han experimentat un creixement superior (+69,8%) al de Barcelona regió (+48,4%). Per altra banda, als habitatges d'ús turístic de Barcelona ciutat les estades mitjanes es mantenen elevades (8,8 nits). Recordar que això és degut a una possible reconversió d’aquests a habitatges de lloguer de temporada.

L’Aeroport de Barcelona ha registrat un creixement del +76,9% en el número de passatgers respecte al mes d’abril, mentre que al Port de Barcelona, el mes de maig va continuar l'aturada total de l'activitat de creuers. Pel que fa als ferris, s’hi han registrat gairebé 40.000 passatgers, un +28,7% per sobre del mes anterior i només un -15,2% per sota de 2019.

Quant als equipaments culturals de la ciutat de Barcelona, el mes de maig es van rebre gairebé un +40% més de visitants que durant el mes anterior, motivat pel desconfinament comarcal i la celebració de la nit dels museus. Durant les darreres setmanes, la proporció de visitants estrangers dels equipaments ha augmentat, fet que confirma l'inici del retorn del turisme internacional.

No obstant, el turisme nacional continua essent el dominant a totes les tipologies d’allotjament: 6 de cada 10 turistes en establiments hotelers són espanyols i quasi la totalitat, en turisme rural i càmpings. A Barcelona ciutat, més enllà dels domèstics, continua destacant l'arribada dels turistes d'origen francès i italià, tot i que amb dades acumulades de gener a maig, la proporció d’aquests és força inferior (60,3% residents a Espanya, 15,8% a França i 3,1% a Itàlia).

De la mateixa manera, a l’Aeroport de Barcelona,  l'arribada de passatgers provinents de vols domèstics continua per sobre de la resta d’orígens. El segon lloc del rànquing, i a una distància considerable, l'han ocupat els passatgers provinents de França, seguits dels d’Alemanya. Els passatgers del Regne Unit se situen en vuitena posició, a causa de les mesures imposades per contenir la variant britànica de la Covid-19 durant els primers mesos de l’any.

Quant a l’impacte econòmic del turisme a Barcelona ciutat, les compres amb targeta bancària als comerços mostren també com durant el mes de maig l'activitat turística ha experimentat un lleuger repunt i un tímid increment en la proporció d'ús de targetes internacionals. En aquest sentit també, la despesa durant l'estada per persona al conjunt de la Destinació ha augmentat fins als 276,5€ el mes de maig (+15,3% respecte a abril).

_________________________________________

Amb l’anàlisi de les diferents àrees temàtiques, que ofereixen una visió transversal i conjuntural del sector turístic, l’Observatori del Turisme a Barcelona actualitza les dades de seguiment de l’activitat i complementa així l’informe mensual del perfil del turista a la Destinació Barcelona. Totes les dades es poden consultar per les tres àrees geogràfiques de treball habituals: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Consulta l'informe interactiu a l'apartat Últimes dades:

Comparteix:

Notícies relacionades