La despesa durant l’estada supera els nivells d’abans de la pandèmia a la Destinació Barcelona el mes de març

04/05/2022 - 16:00h

S’actualitzen les dades de seguiment de l’activitat turística

El març de 2022, l’activitat turística a la Destinació Barcelona va augmentar de manera destacada per segon mes consecutiu, després d’un inici d’any marcat per l’impacte de la variant Òmicron i l’estacionalitat inherent del turisme. La flexibilització de les mesures restrictives per viatjar internacionalment i a la Destinació Barcelona van contribuir a que tant l’oferta d’allotjament com la demanda turística augmentéssin.

Durant el mes de març, doncs, l’oferta de places en allotjament turístic a la Destinació Barcelona va tornar a créixer de manera accentuada (+7,4%), sumant al voltant de +9.000 llits nous i només un -2,6% per darrere del mateix període de 2019.

La demanda de març va repuntar respecte a febrer, de manera que les pernoctacions van augmentar un +37,5% intermensual i es van situar només en un -19,4% per sota de 2019. En termes absoluts, aquesta recuperació es va experimentar bàsicament gràcies a l’increment de la demanda en establiments hotelers a Barcelona ciutat, amb un increment de gairebé +400.000 de pernoctacions respecte al mes anterior. En canvi, les pernoctacions en habitatges d’ús turístic de Barcelona ciutat es van mantenir força estables i van registrar un creixement molt més tímid (+1,7%).

A Barcelona regió, cal destacar el creixement de les pernoctacions en càmpings respecte al mes de febrer (+73,7%), força superiors al dels establiment de turisme rural (+16,2%).

A l’Aeroport de Barcelona, el març es van comptabilitzar més de 2’7 milions de passatgers el que significà un increment per sobre dels +700.000 passatgers respecte al mes anterior i un -31,9% respecte a març de 2019. Aquesta darrera diferència és força inferior a la variació registrada durant el mes de febrer (Var. feb-22/feb-19: -39,3%), el que denota que la recuperació de passatgers a l’aeroport va continuar a un ritme elevat durant el mes de març, gràcies a l’increment de l’oferta de seients.

En canvi, pel que fa al Port de Barcelona, els passatgers de creuers van continuar molt per sota dels nivells prepandèmics (-65,6%) tot i duplicar-se durant el darrer mes, gràcies també a l’augment de l’oferta de creuers. Quant als passatgers de ferris, aquests van experimentar un creixement intermensual del +14,6%.

Als equipaments culturals de Barcelona ciutat, el mes de març la xifra de visitants es va mantenir força estable respecte al mes anterior, tot i que el percentatge de visitants internacionals va augmentar del 48,9% a principis de mes, al 63,5% a finals de mes.

El turisme nacional va continuar essent el més nombrós als establiments hotelers de la Destinació (35,0%). No obstant, el turisme internacional (65,0%) va tornar a guanyar quota de mercat (+3,2pp), un fet motivat per l’alta prevalença del turista estranger a Barcelona ciutat (76,0%), on també va augmentar la seva quota (+5,5pp). Per país de residència, els francesos van continuar essent els més nombrosos a Barcelona ciutat, amb un 8,9% de quota, seguits dels estatunidencs i els italians, amb un 8,3% i un 6,5% de quota, respectivament. A continuació, els alemanys i els britànics es van situar al voltant del 6,3%. Destacar el creixement intermensual dels estatunidencs (+133,8%) que s’acosten ja al 70% dels nivells prepandèmics.

A l’Aeroport de Barcelona, l'arribada de passatgers provinents en vols nacionals (31,9%) també va continuar perdent pes respecte als internacionals (68,1%). El segon lloc del rànquing, i a una distància considerable, el van seguir ocupant els passatgers provinents d’Itàlia, seguits dels de França, el Regne Unit i Alemanya.

Quant a l’impacte econòmic, les compres amb targeta bancària als comerços de Barcelona ciutat van mostrar com, el mes de març, la despesa en l’activitat turística es situar per sobre del +120% respecte al mateix període de l’any passat, mentre que en cultura i lleure, l’increment de la despesa va ser superior al +50%. L'ús de targetes internacionals es va mantenir estable de manera que 2 de cada 10 operacions amb targeta a la ciutat varen ser estrangeres. Per altra banda, la despesa durant l'estada per persona i dia al conjunt de la Destinació es va situar en 89,8€, un +20,2% per sobre que el mateix mes de 2019.

Finalment, el mercat de treball de l’activitat turística va seguir millorant durant el mes de març pel que fa a l’atur registrat que, per setè mes consecutiu, es va situar per sota dels nivells prepandèmics (-17,5%, respecte 2019). Pel que fa als contractes realitzats, aquests van tornar a augmentar per segon mes consecutiu (+37,2%), principalment gràcies al creixement dels contractes temporals.

_________________________________________

Amb l’anàlisi de les diferents àrees temàtiques, que ofereixen una visió transversal i conjuntural del sector turístic, l’Observatori del Turisme a Barcelona actualitza les dades de seguiment de l’activitat i complementa així l’informe mensual del perfil del turista a la Destinació Barcelona. Totes les dades es poden consultar per les tres àrees geogràfiques de treball habituals: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Consulta l'informe interactiu:

Comparteix:

Notícies relacionades