La demanda turística de novembre es manté entre el -25% i el -30% respecte a 2019 a la Destinació Barcelona

05/01/2022 - 14:00h

S’actualitzen les dades de seguiment de l’activitat turística

El novembre de 2021, l’activitat turística a la Destinació Barcelona ha disminuït respecte al mes d’octubre degut a l’estacionalitat natural del sector i a l’empitjorament de la situació de la Covid-19, especialment al nord d’Europa. Amb tot, l’activitat ha estat força superior a la registrada durant el 2020 i les diferències en la demanda respecte a 2019 s’han mantingut entre el -25% i el -30%.

Durant el mes de novembre, l’oferta hotelera a Barcelona ciutat ha continuat augmentant (+1,5%). Per contra, a la Destinació Barcelona s’han perdut gairebé 15.000 places (-11,0%), principalment a causa del tancament d’alguns càmpings i establiments hotelers de Barcelona regió després de la temporada alta turística. No obstant, cal destacar que la capacitat global se situa ara només un -11,7% per sota de 2019.

La demanda del mes de novembre ha decrescut, si es compara amb el mes anterior, a totes les àrees geogràfiques d’anàlisi, malgrat cal recordar que el mes d’octubre va ser un mes rècord anual a Barcelona ciutat. D’aquesta manera, a la capital catalana, el mes de novembre es van registrar menys pernoctacions que a l’octubre (-14,4%), però l’activitat es va situar lleugerament per sobre de la de setembre. En relació a 2019, les pernoctacions als establiments hotelers de la ciutat van decaure un -29,3%, mentre que als habitatges d’ús turístic, un -21,4%.

Pel que fa a Barcelona regió, totes les tipologies d’allotjament han registrat menys pernoctacions que el mes anterior: als establiments hotelers (-43,7%) i als càmpings (-70,8%), aquesta caiguda ha estat especialment notable i a més, s’han experimentat caigudes superiors al -30% per sota de 2019. Als establiments rurals, la caiguda ha estat més moderada (-30,9% intermensual i -25,0% Var. 21/19).  

A l’Aeroport de Barcelona, novembre s’ha tancat amb 2,3 milions de passatgers, gairebé sis vegades més que 2020 i un -36,2% per sota que 2019. Mentrestant, al Port de Barcelona, l’arribada de passatgers de creuers ha caigut, després d’un mes d’octubre rècord, fins als 86.000, el que significa un -65,8% respecte al mateix període de 2019. Per la seva banda, l’arribada de passatgers de ferris s’ha reduït fins als 53.000, un -33,2% respecte al mes anterior i només un -12,8% per darrere de 2019.

Quant als equipaments culturals de la ciutat de Barcelona, el nivell de visitants durant el mes de de novembre ha disminuït un -10% respecte al mes anterior i actualment els registres encara es troben al voltant del -20% per sota dels prepandèmics.

El turisme internacional s’ha mantingut per sobre del turisme nacional en el conjunt de la Destinació (64,1% en establiments hotelers), un fet motivat per l’alta prevalença del turista estranger a Barcelona ciutat (72,3%). Pel que fa al turisme internacional, els francesos han estat els més nombrosos, amb un 12,2% de quota i una caiguda intermensual del -0,8%. Els han seguit els estatunidencs (-21,7% intermensual) i els italians (+2,8% intermensual), amb un 6,7% de quota de mercat cadascun d’ells. Els alemanys, s’han situat en quart lloc, amb un 5,1% de quota, però amb una caiguda del -33,0% respecte al mes anterior.  

A l’Aeroport de Barcelona, l'arribada de passatgers provinents en vols nacionals (34,1%) ha estat inferior a la dels internacionals (65,9%). Amb dades acumulades de gener a novembre, el segon lloc del rànquing, i a una distància considerable, l’ocupen els passatgers provinents d’Itàlia, seguits dels de França, Alemanya i el Regne Unit.

Quant a l’impacte econòmic, les compres amb targeta bancària als comerços de Barcelona ciutat mostren com el mes de novembre, l'activitat turística ha continuat repuntant, de manera que les variacions respecte 2019 s'han situat al voltant del +13%, mentre que les del mes d’octubre, prop del +9%. L'ús de targetes internacionals s’ha reduït lleugerament. Per altra banda, la despesa durant l'estada per persona al conjunt de la Destinació ha continuat disminuint, fins als 360,4€ (-6,7%, respecte a octubre).

Finalment, el mercat de treball de l’activitat turística ha seguit millorant durant el mes de novembre degut a l’augment dels contractes realitzats (sobretot temporals), tot i que cal destacar que, durant el mes analitzat, els  nous contractes indefinits han superat als del mateix període de 2019. A més a més, també s’ha experimentat una reducció de l’atur registrat (-2,3% intermensual) i, per tercer mes consecutiu, se situa per sota dels nivells prepandèmics (-18,0%, respecte 2019).

_________________________________________

Amb l’anàlisi de les diferents àrees temàtiques, que ofereixen una visió transversal i conjuntural del sector turístic, l’Observatori del Turisme a Barcelona actualitza les dades de seguiment de l’activitat i complementa així l’informe mensual del perfil del turista a la Destinació Barcelona. Totes les dades es poden consultar per les tres àrees geogràfiques de treball habituals: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Consulta l'informe interactiu a l'apartat Últimes dades:

Comparteix:

Notícies relacionades