L’arribada de turistes a Barcelona regió se situa un +5,9% per sobre de nivells prepandèmics el juliol de 2022

06/09/2022 - 12:15h

S’actualitzen les dades seguiment de l’activitat turística

El juliol de 2022, l’activitat turística a la Destinació Barcelona va mantenir el ritme de creixement iniciat el mes de febrer, gràcies a un augment de l’oferta d’allotjament, a l’increment de la capacitat en infraestructures i a l’estacionalitat inherent del turisme.

Durant el mes de juliol l’oferta de places en allotjament turístic a la Destinació Barcelona va tornar a créixer (+3,0%), sumant més de +5.000 llits nous i només un -0,6% per darrere del mateix període de 2019.

La demanda de juliol va tornar a augmentar respecte al mes anterior, de manera que a Barcelona ciutat, es van registrar més d’1 milió de turistes (+12,6% intermensual) i, a Barcelona regió, gairebé 700.000 (+18,2% intermensual). Destacar que, a Barcelona regió es va superar +5,9% el nivell de turistes aconseguit el 2019, si bé les pernoctacions es van mantenir un -4,4% per sota, en ambdós casos.

Per altra banda, les estades mitjanes de totes les tipologies d’allotjament van augmentar respecte al mes anterior, exceptuant la dels habitatges d’ús turístic a Barcelona ciutat. El percentatge d’ocupació en places també es va incrementar en tots els casos, fins i tot per sobre de 2019, en el cas de Barcelona regió.

La contínua reobertura de rutes aèries i el conseqüent increment de capacitat, van causar que, a l’Aeroport de Barcelona, el juliol se superessin els 4,4 milions de passatgers (+9,0% respecte a juny) i vora el 83% dels nivells aconseguits el juliol de 2019.

En canvi, pel que fa al Port de Barcelona, tot i que el mes de juliol van operar un +6,3% més de creuers que el mes de juny, l’increment en el nombre de passatgers en aquest mitjà va créixer un +48,3% intermensual. Quant als passatgers de ferris, aquests van experimentar novament un creixement accentuat intermensual (+66,8%), el que va significar un +28,7% per sobre del mateix període de 2019.

Als equipaments culturals de Barcelona ciutat, el mes de juliol es van registrar al voltant de 230.000 visitants (+16,6% respecte a juny). D’aquests, 3 de cada 4 van ser internacionals, augmentant lleugerament la seva proporció respecte al mes anterior, mentre que el turisme estranger també va continuar essent el més nombrós als establiments hotelers a la Destinació Barcelona (73,6%), com a Barcelona ciutat (82,9%).

A l’Aeroport de Barcelona, la proporció de passatgers provinents en vols nacionals (28,2%) es va mantenir estable. El segon lloc del rànquing, i a una distància considerable, el van seguir ocupant els passatgers provinents d’Itàlia (9,6%) seguits dels del Regne Unit (8,7%), França (7,3%) i Alemanya (7,3%).

Per altra banda, la despesa durant l'estada per persona i dia al conjunt de la Destinació es va situar en 61,0€ gairebé -14€ per sota del mes anterior però un +2,1% per sobre del juny de 2019.

Finalment, el mercat de treball de l’activitat turística va experimentar un lleuger retrocés durant el mes de juliol: l’atur registrat, tot i situar-se per sota dels nivells prepandèmics (-15,4%), va créixer un +2,0% intermensual, mentre que els contractes realitzats van disminuir un -10,0% respecte al mes anterior. Amb tot, cal destacar que dels nous contractes, els indefinits van superar lleugerament els temporals.

_________________________________________

Amb l’anàlisi de les diferents àrees temàtiques, que ofereixen una visió transversal i conjuntural del sector turístic, l’Observatori del Turisme a Barcelona actualitza les dades de seguiment de l’activitat i complementa així l’informe mensual del perfil del turista a la Destinació Barcelona. Totes les dades es poden consultar per les tres àrees geogràfiques de treball habituals: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Consulta l'informe interactiu:

Comparteix:

Notícies relacionades