Es registra un augment de la demanda turística el mes d’octubre a la Destinació Barcelona

01/12/2021 - 13:00h

S’actualitzen les dades de seguiment de l’activitat turística

L’octubre de 2021, l’activitat turística a la Destinació Barcelona ha augmentat respecte al mes de setembre, especialment a Barcelona ciutat. Tot i la situació global de la Covid-19, especialment preocupant a Europa, l’activitat ha estat força superior a la registrada durant el 2020 i les diferències en la demanda respecte a 2019 s’han escurçat fins al voltant del -30%.

Durant el mes d’octubre, l’oferta hotelera a Barcelona ciutat ha continuat augmentant (+5,1%). Per contra, a la Destinació Barcelona s’han perdut gairebé 10.000 places (-7,0%), principalment a causa del tancament d’alguns càmpings i establiments hotelers de Barcelona regió després de l’estiu. No obstant, cal destacar que la capacitat global se situa ara només un -16,3% per sota de 2019.

La demanda del mes d’octubre s’ha incrementat en el conjunt de la Destinació, si es compara amb el mes anterior, principalment gràcies als establiments hotelers de Barcelona ciutat, on s’ha registrat el rècord anual, tant de turistes com de pernoctacions. D’aquesta manera, en relació a 2019, la demanda en aquest tipus d’establiments s’ha situat en un -31,6% de pernoctacions i l’ocupació en places, en -14,8pp. Per altra banda, les pernoctacions als Habitatges d’Ús Turístic de la ciutat han crescut un +19,3% intermensual i s’han situat un -16,6% per sota de les de 2019.

No obstant, a Barcelona regió, els establiments hotelers han experimentat una pèrdua intermensual de les pernoctacions del -5,9% i continuen essent els més afectats pels efectes de la pandèmia: mentre que la pèrdua de pernoctacions en aquesta tipologia d’establiment s’ha situat en un -49,3% respecte a 2019, als càmpings i als establiments rurals, s’han registrat creixements del +21,0% i el +24,4%, respectivament.

A l’Aeroport de Barcelona, l’octubre ha tancat amb 2,7 milions de passatgers, gairebé el triple que 2020 i un -42,2% per sota que 2019. Mentrestant, al Port de Barcelona, l’arribada de passatgers de creuers ha augmentat fins als 182.000, el que significa un augment intermensual destacable (+84,6%) i gairebé la meitat que durant el mateix període de 2019. Per contra, l’arribada de passatgers de ferris s’ha reduït fins als 80.000, la meitat que el mes anterior i només un -5,8% per darrere de 2019.

Quant als equipaments culturals de la ciutat de Barcelona, el nivell de visitants durant el mes de d’octubre ha augmentat vora el +15% respecte al mes anterior, gràcies, principalment, als visitants internacionals. Amb tot, destacar que els registres encara es troben al voltant del -40% per sota dels prepandèmics.

El turisme internacional s’ha mantingut per sobre del turisme nacional en el conjunt de la Destinació (63,8% en establiments hotelers), un fet motivat per l’alta prevalença del turista estranger a Barcelona ciutat (73,6%). No obstant, precisament a Barcelona ciutat cal destacar que el turista espanyol ha crescut un +27,8% en comparació a setembre. Pel que fa al turisme internacional, els francesos han estat els més nombrosos (10,8% de quota i +17,9% intermensual), seguits dels estatunidencs (7,5% de quota i +18,6% intermensual).

A l’Aeroport de Barcelona, l'arribada de passatgers provinents en vols nacionals (36,2%) ha estat inferior a la dels internacionals (63,8%). Amb dades acumulades de gener a octubre, el segon lloc del rànquing, i a una distància considerable, l’ocupen els passatgers provinents d’Itàlia, que han guanyat una posició, seguits dels de França i Alemanya.

Quant a l’impacte econòmic, les compres amb targeta bancària als comerços de Barcelona ciutat mostren com el mes d’octubre, l'activitat turística ha continuat repuntant, de manera que les variacions respecte 2019 s'han situat al voltant del +9%, mentre que les del mes de setembre, prop del -2%. També s’ha mantingut l’increment en la proporció d'ús de targetes internacionals. Per altra banda, la despesa durant l'estada per persona al conjunt de la Destinació ha disminuït lleugerament, fins als 386,1€ (-8,7%, respecte setembre).

Finalment, el mercat de treball de l’activitat turística ha seguit millorant durant el mes d’octubre degut a l’augment dels contractes realitzats (sobretot temporals). A més a més, també s’ha experimentat una estabilització de l’atur registrat, que per segon mes consecutiu, se situa per sota dels nivells prepandèmics (-12,1%, respecte 2019).

_________________________________________

Amb l’anàlisi de les diferents àrees temàtiques, que ofereixen una visió transversal i conjuntural del sector turístic, l’Observatori del Turisme a Barcelona actualitza les dades de seguiment de l’activitat i complementa així l’informe mensual del perfil del turista a la Destinació Barcelona. Totes les dades es poden consultar per les tres àrees geogràfiques de treball habituals: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Consulta l'informe interactiu a l'apartat Últimes dades:

Comparteix:

Notícies relacionades