Els turistes gastronòmics visiten la Destinació tant per motius d’oci com laborals

16/11/2023 - 12:30h

L’OTB presenta el tercer informe monogràfic de Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació Barcelona 2022 sobre gastronomia

El perfil del turista que té una despesa de 140€ o més en menjar per persona i dia durant la seva estada destaca respecte al turista global que ha visitat la Destinació Barcelona en ser un home (78,9%), amb una edat mitjana superior(40,1 anys), de procedència internacional (75,8%), amb estudis universitaris (79,7%) i que visita la Destinació Barcelona tant per oci (49,8%) com per motius professionals (43,8%).

És una persona que ja ha visitat el municipi de pernoctació anteriorment (60,9%), que no busca destinacions alternatives al municipi de pernoctació (71,2%) i que acostuma a estar una mitjana de 3,0 nits a la destinació (1,9 nits més curta que la mitjana de turistes). S’allotja majoritàriament en un hotel (86,7%), quan ha de contractar l’allotjament ho fa principalment per internet amb la companyia (42,0%), arriba en avió (71,7%), sol viatjar més en solitari (32,6%) i en companys de feina (20,8%) que la resta de viatgers de la Destinació i es desplaça pel municipi majoritàriament en taxi (59,7%).

Una vegada a la Destinació Barcelona, és un perfil de turista que destina una despesa bastant més elevada en transport (688,33 €), allotjament (151,02 €) i estada (341,25 €), que du a terme el mateix volum d’activitats durant la seva estada que la resta, destacant que va més a degustar gastronomia i a fer enoturisme i que realitza més activitats laborals durant la seva visita, que valoren més positivament el conjunt dels diferents aspectes de la Destinació i realitzen menys excursions fora del municipi de pernoctació (16,5% vs 21,1% del 2022 global).

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió presenta l’informe monogràfic sobre sostenibilitat que inclou les principals conclusions d’aquest perfil de turistes per les tres àrees geogràfiques de treball habituals de l'OTB: Barcelona ciutat, Barcelona regió i la Destinació Barcelona. Destacar la incorporació en aquests monogràfics de la possibilitat de poder fer una comparació del perfil estudiat amb el mateix perfil de l’any anterior i amb el global de turistes que han visitat la Destinació passant amb el ratolí per sobre de les opcions de resposta dels gràfics.

 

Perfil sociodemogràfic

 • Perfil del turista: El 2022, el perfil tipus del viatger gastronòmic que té una despesa de 140€ o més en menjar per persona i dia durant la seva estada a la Destinació Barcelona ha estat un home (78,9%) de 40,1 anys, amb estudis universitaris (79,7%) i que treballa com a assalariat (63,4%).
 • Procedència: Tot i que el mercat internacional, ha liderat el rànquing d’origen d’aquesta tipologia de turista a la Destinació Barcelona (75,8%), a Barcelona regió podem observar una important quota de mercat de procedència nacional (47,7%).

 

Planificació del viatge

 • Fonts d’informació: La majoria d’aquests turistes, igual que pel global de turistes que han pernoctat a la Destinació Barcelona aquest 2022, continuen guiant-se per la informació que troben en pàgines web (47,3%), essent Booking la més usada. També té certa importància a Barcelona ciutat els turistes que es guien per la informació facilitada pels seus amics i familiars (27,3%). 
 • Destinacions alternatives: El 71,2% d’aquests turistes continuen sense contemplar cap destinació alternativa al municipi de pernoctació.

 

Contractació del transport

 • Transport d’arribada: L'avió s’ha posicionat com el transport més utilitzat per arribar a la Destinació Barcelona (71,7%), seguit del vehicle privat (16,1%) i del tren (7,3%). Cal destacar que a Barcelona regió, a diferència del que passa amb el total de turistes d’aquest territori, l’avió ha superat l’ús del vehicle particular com a mitjà més utilitzat per arribar al municipi de destinació (49,0% vs 34,3%).
 • Canal de contractació: La compra del transport d’arribada s’ha realitzat, un any més, majoritàriament a través de la web de la companyia (59,2%), essent Vueling la més emprada.

 

Contractació de l’allotjament

 • Tipologia: La majoria d’aquests turistes s’han allotjat en un hotel (86,7%), seguit dels habitatges d’ús turístics (HUTs) (5,0%).
 • Anticipació de la reserva: Els turistes gastronòmics que visiten la Destinació Barcelona realitzen majoritàriament la reserva del seu viatge entre la darrera setmana (37,9%) i el darrer mes (29,2%) abans de viatjar.
 • Canal de contractació: La contractació de l’allotjament s’ha realitzat principalment a través de la web de la companyia (42,0%), essent Booking la més usada. Cal destacar que a Barcelona ciutat aquests turistes contracten majoritàriament l’allotjament a través d’OTAs (agències de viatge online) (45,3%).

 

Característiques del viatge

 • Motiu de viatge: La major part dels turistes que han visitat la Destinació Barcelona ho han fet tant per oci (49,8%) com per motius professionals (43,8). Cal destacar que a Barcelona regió aquests turistes visiten el territori majoritàriament per motius professionals (52,7%).
 • Estada mitjana: A la Destinació Barcelona, l'estada mitjana s’ha situat en 3,0 dies, dades molt similars a les de l’any anterior. Cal destacar que l’estada mitjana dels turistes que tenen una despesa de 140€ o més en menjar per persona i dia durant la seva estada és d’1,9 nits més curta que la del total de turistes que visiten la Destinació Barcelona.
 • Repetibilitat: La majoria dels turistes gastronòmics que ens visiten ja han visitat el municipi de pernoctació anteriorment (60,9%), destacant que el 47,1% del total de turistes gastronòmics ho han fet 4 vegades o més en els últims 10 anys.
 • Acompanyants: A diferència del perfil global de turistes del 2022, la majoria de viatgers gastronòmics de la Destinació Barcelona ho han fet en solitari (32,6%), seguits del que han vingut en parella (26,8%), amb companys de feina (20,8%) o amb amics (16,9%).
 • Transport intern: El 59,7% dels turistes ha optat per desplaçar-se en taxi per dintre del municipi, el 42,8% a peu i el 23,5%, en metro.

 

Activitats a la destinació

 • Activitats realitzades: Anar a restaurants (98,9%) i realitzar passejades tranquil·les per relaxar-se (81,0%) són les activitats més realitzades pels turistes gastronòmics durant la seva estada a la Destinació Barcelona. Cal destacar un important creixement dels turistes que realitzen una activitat laboral durant la seva estada tant a Barcelona regió (56,0%) com a Barcelona ciutat (40,9%).
 • Excursions realitzades: Només el 16,5% d’aquests turistes de la Destinació ha realitzat alguna excursió fora del municipi de pernoctació. Aquesta proporció continua però, sent més elevada a Barcelona regió (33,1%) que a Barcelona ciutat (9,1%).

 

Despesa per persona

 • Despesa mitjana: La despesa del turista gastronòmic durant la seva estada a la Destinació Barcelona, ha augmentat considerablement respecte al global de turista del 2022, i s’ha distribuït en 688,33 € en transport d’anada i tornada per turista, 151,02 € en allotjament per persona i dia i 341,25 € en altres despeses per persona i nit.
 • Desglossament de la Despesa: El turista segueix destinant, un any més, més de  la meitat de la seva despesa durant l’estada en menjar i beguda i distribuint la resta, en aquest ordre, en compres, en entreteniment i en transport intern.

 

Valoració

 • Valoració del municipi: El turista que visita la Destinació Barcelona se sent principalment atret pel clima (8,91) i per la gastronomia (8,72), i valora molt positivament el conjunt d’aquest municipi de destinació (8,58). Cal destacar que a Barcelona ciutat aquest perfil de viatgers valoren molt positivament l’arquitectura (9,02) i la cultura (8,74) de la ciutat i a Barcelona regió la seguretat personal en el territori (8,80).

 _______________________________________________________________________________________________                                                                                                                

L'enquesta de Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació Barcelona 2022 s’ha dut a terme a 188 visitants de 18 anys i més que han pernoctat a la Destinació Barcelona en els mesos de gener a desembre de 2022 en qualsevol tipus d’allotjament que no siguin una segona residència o un creuer i que han realitzat una despesa de 140€ o més en menjar per persona i dia durant la seva estada a la Destinació, amb l’objectiu de conèixer millor el perfil i hàbits d’aquests viatgers durant la seva estada a la Destinació Barcelona.

 

Per a més informació: Informe de resultats. Monogràfic de Perfil i hàbits dels turistes motivat per la Gastronomia de la Destinació Barcelona 2022

Comparteix:

Notícies relacionades