Els salaris de l'activitat turística es van recuperar parcialment el 2021

20/07/2023 - 09:00h

L’Observatori del Turisme a Barcelona publica l’Informe de Mercat de Treball i Salaris de l’Activitat Turística a la Destinació Barcelona 2021

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió ha presentat l'Informe de Mercat de Treball i Salaris de l’Activitat Turística a la Destinació Barcelona 2021, un informe que ha posat de manifest que els efectes de la Covid-19 sobre el mercat laboral de l'activitat turística a la Destinació Barcelona van perdurar encara en el segon any de pandèmia.

Tot i registrar importants millores interanuals, la recuperació del mercat laboral va anar acompanyada de l’evolució de les restriccions causades per la pandèmia, que van continuar afectant especialment les activitats més dependents de la interacció social, com el turisme, el comerç i les activitats artístiques. És per aquest motiu que les mesures extraordinàries per evitar la destrucció del teixit productiu i els llocs de treball, com l’existència dels Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO), van seguir vigents. No obstant, es calcula que el 2021, en el nucli de l’activitat turística del conjunt de Catalunya, el número d’expedients ERTO es va reduir per sobre del 90% interanualment i per tant el número de persones que van compensar part del descens salarial amb aquesta prestació es va reduir de manera destacada.

El present informe ha estat elaborat amb les dades de les persones assalariades de Barcelona ciutat, Barcelona regió i la Destinació Barcelona en base a les dades de la Mostra Contínua de la Vida Laboral. Aquesta mostra recull les dades de les persones afiliades a la Seguretat Social en termes efectius i per tant remunerades amb salaris, sense prendre en consideració els ingressos per ERTO ni les prestacions o subsidis per desocupació.

 

Principals resultats de l'informe:

  • La retribució mitjana de l'activitat turística es va situar en 19.140€, el que va significar un creixement del +18,7% interanual, força per sobre de la recuperació de la resta d’activitats (+4,4%), ja que durant el primer any de pandèmia es van veure menys afectats per la conjuntura.
  • El percentatge d’assalariats amb sous inferiors als 1.000€ a l'activitat turística va passar del 66,8% al 54,9%. Aquesta proporció es va mantenir per sobre de la resta d’activitats (22,1%).
  • Per tipologia d’activitat, la restauració, que va continuar ocupant la meitat de persones treballadores en turisme i va seguir sent l’activitat amb el salari mitjà més baix (13.084€), mentre que el transport va concentrar els sous més alts (32.642€).
  • Els salaris mitjans de l'activitat turística Barcelona regió (17.787€) van continuar per sota dels de Barcelona ciutat (21.746€), on la retribució dels residents a Ciutat Vella es va mantenir com la més baixa (14.060€).
  • Les dones treballadores a l'activitat turística (15.826€) van seguir rebent sous inferiors als homes (21.621€) i tan sols un 68,1% van treballar a jornada completa, 12,4pp per sota dels homes.
  • La proporció de persones treballadores a Barcelona ciutat de nacionalitat estrangera a l’activitat turística (28,7%) es va mantenir per sobre de la resta d’activitats (13,1%). Amb tot, aquest col·lectiu va continuar rebent salaris més reduïts (20.254€, a Barcelona ciutat), que les persones de nacionalitat espanyola (22.347€).
  • La proporció de persones treballadores menors de 30 anys a l'activitat turística es va tornar a reduir. Cal recordar que, durant la pandèmia, les empreses van prescindir primer de les posicions temporals i/o amb menys antiguitat.
  • Els salaris de l’activitat turística, com a la resta d’activitats, van continuar tenint una relació directa positiva amb l'edat, la formació, la categoria professional o la mida de l’empresa.

 

Més informació: Informe de Mercat de Treball i Salaris de l’Activitat Turística a la Destinació Barcelona 2021

Comparteix:

Notícies relacionades