El turisme internacional supera el domèstic per primer cop des de març de 2020 en establiments hotelers a la Destinació Barcelona

01/09/2021 - 09:45h

S’actualitzen les dades de seguiment de l’activitat turística

El juliol de 2021, l’activitat turística a la Destinació Barcelona ha continuat creixent degut a la flexibilització de les restriccions per contenir la Covid-19. Actualment, l’activitat és superior a la registrada durant el 2020, tot i que segueix per sota de la de 2019.

Durant el mes de juliol, l’oferta d'allotjament a la Destinació Barcelona ha continuat millorant: s’han reobert més de 100 establiments (+9,7%) i 20.000 llits (+20,0%).

A la Destinació Barcelona, la demanda en establiments hotelers ha experimentat un augment intermensual de turistes del +49,6%, mentre que les pernoctacions han crescut un +70,8%. També s’han incrementat l’estada mitjana (+0,3 nits) i l’ocupació (+11,4pp), que s’ha situat en un 44,2%. Tot i aquests increments, que han estat més importants a Barcelona ciutat que a Barcelona regió, l’activitat continua entre un -50% i un -60% per sota de 2019. Els càmpings (-32,3% en pernoctacions, var.21/19) i particularment el turisme rural (+0,8% en pernoctacions, var.21/19) han estat els que s'han recuperat millor.

Als habitatges d'ús turístic de Barcelona ciutat, s'ha registrat un increment del +52,6% en el nombre de pernoctacions respecte al mes anterior i han vist caure l'estada mitjana a valors més habituals, mentre que l'ocupació ha augmentat fins al 44,4%. 

L’Aeroport de Barcelona ha registrat un creixement del +65,3% en el número de passatgers en comparació al mes de juny, tot i situar-se un -57,6% per sota de 2019. Mentrestant, al Port de Barcelona, el mes de juny es va reiniciar l'activitat de creuers, tot i que l’arribada de passatgers en aquest mitjà ha estat encara força testimonial des d’aleshores (42.410). Pel que fa als ferris, el mes de juliol s’han resgistrat més de 150.000 passatgers, gairebé el doble que el mes anterior i un -29,4% per sota de 2019.

Quant als equipaments culturals de la ciutat de Barcelona, el mes de juliol s’ha incrementat el nivell de visitants del mes anterior, gràcies a l'augment de visitants internacionals.

Per primer cop des de març de 2020, el turisme internacional ha superat el turisme nacional en el conjunt de la Destinació (56,0% en establiments hotelers), fet motivat per l’alta prevalença del turista estranger a Barcelona ciutat (70,5%). Per contra, a Barcelona regió, l'arribada de turistes nacionals (62,1%) ha superat la dels domèstics.

En aquest mateix sentit, a l’Aeroport de Barcelona, l'arribada de passatgers provinents en vols domèstics (41,5%) ha estat inferior a la dels internacionals (58,5%). Amb dades acumulades de gener a juliol, el segon lloc del rànquing, i a una distància considerable, l'han ocupat els passatgers provinents de França, seguits dels d’Itàlia i Alemanya. Els passatgers del Regne Unit es mantenen en vuitena posició, a causa de les mesures imposades per contenir la variant britànica de la Covid-19 durant els primers mesos de l’any.

Per altra banda, les compres amb targeta bancària als comerços de la ciutat mostren com durant el darrer mes, l'activitat turística ha experimentat un lleuger repunt, de manera que les variacions respecte 2019 s'han situat al voltant del -16%, mentre que les del mes de juny, prop del -20%. La despesa durant l'estada per persona al conjunt de la Destinació ha augmentat fins als 393,2€ (+9,5% respecte a juny) i s'ha observat un clar increment en la proporció d'ús de targetes internacionals.

Finalment, el mercat de treball de l’activitat turística ha millorat lleugerament respecte al mes anterior: s’han incrementat els contractes temporals realitzats, tot i que encara queden lluny dels nivells prepandèmics. Quant a l’atur registrat, el mes de juliol va decaure un -12,1% respecte al mes anterior, malgrat situar-se un +17,5% per sobre del mateix mes de 2019. Recordar que gràcies a l’efecte dels ERTO, el nombre d’aturats podria ser superior.

_________________________________________

Amb l’anàlisi de les diferents àrees temàtiques, que ofereixen una visió transversal i conjuntural del sector turístic, l’Observatori del Turisme a Barcelona actualitza les dades de seguiment de l’activitat i complementa així l’informe mensual del perfil del turista a la Destinació Barcelona. Totes les dades es poden consultar per les tres àrees geogràfiques de treball habituals: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Consulta l'informe interactiu a l'apartat Últimes dades:

Comparteix:

Notícies relacionades