El mercat estatunidenc recupera la primera posició en el rànquing de turisme internacional a Barcelona ciutat el mes d’abril

31/05/2022 - 11:00h

S’actualitzen les dades de seguiment de l’activitat turística

L’abril de 2022, l’activitat turística a la Destinació Barcelona va mantenir el ritme de creixement iniciat el mes de febrer, gràcies a l’eliminació de la majoria de les restriccions per la Covid-19 a la Destinació, a la flexibilització dels requisits per viatjar i a l’estacionalitat inherent del turisme.

Durant el mes d’abril l’oferta de places en allotjament turístic a la Destinació Barcelona va tornar a créixer de manera accentuada (+12,5% intermensual), sumant al voltant de +15.000 llits nous i només un -1,8% per darrere del mateix període de 2019.

La demanda d’abril va tornar a augmentar respecte al mes anterior, de manera que les pernoctacions van pujar un +43,4% intermensual i es van situar només en un -7,6% per sota de 2019.

En termes absoluts, aquesta recuperació es va experimentar bàsicament gràcies a l’increment de la demanda a Barcelona ciutat, on es van registrar més de 2,5 milions de pernoctacions, mig milió per sobre que el mes anterior (+26,6%), de les quals prop de +366.000 en establiments hotelers (+25,6%) i +180.000 en habitatges d’ús turístic (+28,9%). D’aquesta manera, es va aconseguir un 90% de les pernoctacions registrades l’abril de 2019 a la ciutat.

A Barcelona regió, cal destacar també el creixement de les pernoctacions en establiments hotelers, amb una diferència de més de +300.000 respecte al mes anterior (+68,4%). Els càmpings, que van registrar més de 250.000 pernoctacions, i els establiments de turisme rural, amb més de 33.000, van superar els registres prepandèmics, amb variacions del +1,6% i +5,8%, respectivament, comparat amb el mes d’abril de 2019.

La reobertura de rutes aèries i el conseqüent increment de capacitat aèria, van causar que, a l’Aeroport de Barcelona, a l’abril es comptabilitzessin més de 3,5 milions de passatgers (+30,4% respecte a març) i vora el 80% dels nivells aconseguits l’abril de 2019.

En canvi, pel que fa al Port de Barcelona, els passatgers de creuers van continuar molt per sota dels nivells prepandèmics (-48,8%) tot i gairebé triplicar-se durant el darrer mes, gràcies també a l’augment de l’oferta de creuers. Quant als passatgers de ferris, aquests van experimentar un creixement intermensual del +76,4%.

Als equipaments culturals de Barcelona ciutat, el mes d’abril la xifra de visitants va augmentar un +35,4% respecte al mes anterior. El 70% d'aquests visitants varen ser internacionals, 10pp per sobre del mes de anterior.

El turisme nacional va continuar essent el més nombrós als establiments hotelers de la Destinació Barcelona (30,7%). No obstant, el turisme internacional va suposar un 69,3%, el que significà un guany en la quota de mercat de +4,3pp intermensual.

Mentrestant, a Barcelona ciutat, la proporció de turistes internacionals, del 79,0%, va créixer +3,0pp durant el mateix període. Important va ser el canvi en el rànquing per país de residència d’aquests turistes: els estatunidencs van recuperar la primera posició després de dos anys i mig, amb un 8,6% de quota i gairebé un 80% dels nivells aconseguits l’abril de 2019. Els van seguir els britànics (8,5%), que també van recuperar posicions de manera destacada, els alemanys (8,3%), els francesos (8,0%) i els italians (6,5%).

A l’Aeroport de Barcelona, l'arribada de passatgers provinents en vols nacionals (29,3%) també va continuar perdent pes respecte als internacionals (70,7%). El segon lloc del rànquing, i a una distància considerable, el van seguir ocupant els passatgers provinents d’Itàlia (10,3%) seguits dels del Regne Unit (9,4%), Alemanya (8,1%) i França (7,5%).

Quant a l’impacte econòmic, les compres amb targeta bancària als comerços de Barcelona ciutat van mostrar com, el mes d’abril, la despesa en l’activitat turística es situar per sobre del +140% respecte al mateix període de l’any passat, mentre que en cultura i lleure, l’increment de la despesa va ser superior al +40%. L'ús de targetes internacionals va augmentar lleugerament a la ciutat (+4,0pp). Per altra banda, la despesa durant l'estada per persona i dia al conjunt de la Destinació es va situar en 70,7€, gairebé -20€ per sota que el mes anterior, tot arribar gairebé al mateix nivell que a l’abril de 2019 (-1,1%).

Finalment, el mercat de treball de l’activitat turística va seguir millorant durant el mes d’abril pel que fa a l’atur registrat que, per vuitè mes consecutiu, es va situar per sota dels nivells prepandèmics (-15,5%, respecte 2019). Pel que fa als contractes realitzats, aquests van tornar a augmentar per tercer mes consecutiu, tot i que a un ritme més moderat (+1,0%), principalment gràcies al creixement dels contractes indefinits, que per primera vegada, van superar als temporals (55,6% vs 44,4%).

_________________________________________

Amb l’anàlisi de les diferents àrees temàtiques, que ofereixen una visió transversal i conjuntural del sector turístic, l’Observatori del Turisme a Barcelona actualitza les dades de seguiment de l’activitat i complementa així l’informe mensual del perfil del turista a la Destinació Barcelona. Totes les dades es poden consultar per les tres àrees geogràfiques de treball habituals: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Consulta l'informe interactiu:

Comparteix:

Notícies relacionades