El desembre de 2021 les pernoctacions domèstiques a la Destinació Barcelona van superar les del mateix període de 2019

02/02/2022 - 12:30h

S’actualitzen les dades de seguiment de l’activitat turística

El desembre de 2021, l’activitat turística a la Destinació Barcelona va créixer tímidament respecte al mes anterior tot i la irrupció de la nova variant Òmicron a Espanya, gràcies a l’augment de les pernoctacions domèstiques que, només en establiments hotelers, es van situar un +6,7% per sobre de desembre de 2019. A més, l’activitat va continuar essent força superior a la registrada durant el 2020 i les diferències en la demanda respecte a 2019 es van escurçar fins a un -22%, pel que fa al total de pernoctacions en allotjaments analitzats de la Destinació.

Durant el mes de desembre, l’oferta hotelera a Barcelona ciutat va seguir augmentant (+3,2%). Per contra, a la Destinació Barcelona el nombre de places es va mantenir pràcticament estable (-0,1%), després de diversos mesos de tancaments d’alguns càmpings i establiments hotelers de Barcelona regió, causats per l’arribada de la temporada baixa turística. La capacitat global a la Destinació es va situar només un -9,7% per sota de 2019.

La demanda del mes de desembre va créixer lleugerament (+2,7% intermensual) gràcies a l’augment de pernoctacions registrades a Barcelona ciutat (+15,1%). D’aquesta manera, a la capital catalana, tot i que als establiments hotelers es van registrar menys pernoctacions que al novembre (-13,0%), als habitatges d’ús turístic, se’n van registrar més (+30,0%), deixant un balanç positiu absolut de més de 70.000 pernoctacions.

Pel que fa a Barcelona regió, la demanda es va situar lleugerament per sota de la del mes anterior als establiments hotelers (-5,6%) i als càmpings (-1,5%), mentre que als establiments rurals, va ser superior (+27,9%).   

A l’Aeroport de Barcelona, el desembre es van comptabilitzar 2,3 milions de passatgers mensuals el que significà una reducció del -3,7% intermensual i d’un -38,5%, respecte a 2019.

Quant als equipaments culturals de la ciutat de Barcelona, el nivell de visitants durant el mes de de desembre va continuar disminuint respecte al mes anterior i situant-se al voltant del -20% per sota dels nivells prepandèmics.

L’augment del turisme nacional durant el mes de desembre (+15,2% intermensual en establiments hotelers) es va veure contraposat per una reducció del turisme internacional (-21,8%). Amb tot, el turisme internacional va continuar per sobre del nacional en el conjunt de la Destinació (56,2%), un fet motivat per l’alta prevalença del turista estranger a Barcelona ciutat (63,4%), on també es va notar la seva reducció respecte al mes anterior (-22,5%). Amb tot, a Barcelona ciutat, els francesos van continuar essent els més nombrosos, amb un 12,4% de quota i una caiguda intermensual del -0,8%. Els van seguir els estatunidencs (-20,1% intermensual) i els italians (-23,6% intermensual), amb 5,9% i un 5,6% de quota, respectivament. Els alemanys, es van situar en quart lloc, amb un 4,0% de quota, però amb una caiguda del -28,3% respecte al mes anterior.  

A l’Aeroport de Barcelona, l'arribada de passatgers provinents en vols nacionals (35,7%) fou inferior a la dels internacionals (64,3%), tot i que la seva proporció va augmentar +1,6pp respecte a novembre. Amb dades acumulades de gener a desembre, el segon lloc del rànquing, i a una distància considerable, la van ocupar els passatgers provinents d’Itàlia, seguits dels de França, Alemanya i el Regne Unit.

Quant a l’impacte econòmic, les compres amb targeta bancària als comerços de Barcelona ciutat van mostrar com, el mes de desembre, la despesa en l’activitat turística es va mantenir estable en els establiments de restauració, mentre que a l’allotjament, es va reduir lleugerament. L'ús de targetes internacionals també va ser lleugerament inferior. Per altra banda, la despesa durant l'estada per persona al conjunt de la Destinació va augmentar, fins als 399,5€ (+10,8%, respecte a novembre).

Finalment, el mercat de treball de l’activitat turística va seguir millorant durant el mes de desembre pel que fa a l’atur registrat que, per quart mes consecutiu, es va situar per sota dels nivells prepandèmics (-17,2%, respecte 2019). Amb tot, els contractes realitzats, foren inferiors als dels mesos anteriors.

_________________________________________

Amb l’anàlisi de les diferents àrees temàtiques, que ofereixen una visió transversal i conjuntural del sector turístic, l’Observatori del Turisme a Barcelona actualitza les dades de seguiment de l’activitat i complementa així l’informe mensual del perfil del turista a la Destinació Barcelona. Totes les dades es poden consultar per les tres àrees geogràfiques de treball habituals: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Consulta l'informe interactiu a l'apartat Últimes dades:

Comparteix:

Notícies relacionades