El 2019, l'activitat turística ocupava a 1 de cada 10 persones a la Destinació Barcelona

27/10/2021 - 11:00h

L’Observatori del Turisme a Barcelona publica l’Informe de Mercat de Treball i Salaris de l’Activitat Turística a la Destinació Barcelona 2019

A finals de l’any 2019, just abans de l’esclat de la crisi generada per la Covid-19,  l’activitat turística ocupava a 1 de cada 10 persones a la Destinació Barcelona, tot i que a Barcelona ciutat, el seu pes va ser lleugerament superior (12,2%) que a Barcelona regió (8,0%). 

Malgrat la importància de l’activitat turística en el conjunt de l’economia, el salari mitjà es va situar al voltant dels 21.000€ per persona, un 27,5% per sota de la resta d’activitats a la Destinació Barcelona.

Així mateix, l’activitat turística va concentrar un percentatge d’assalariats amb sous inferiors als 1.000€ (49,4%) més elevat que la resta (31,7%), particularment a Barcelona regió, on més de la meitat de l’ocupació en turisme va obtenir una remuneració per sota d’aquesta xifra.

Per tipologia d’activitat, la restauració, que gairebé va ocupar la meitat de persones treballadores en turisme (47,6%), es va erigir com l’activitat amb el salari mitjà més baix (16.137€), mentre que el transport en turisme, va concentrar els sous més alts (34.213€).

Quant a l’àrea geogràfica, els salaris mitjans de Barcelona regió (19.789€) van ser inferiors als de Barcelona ciutat (22.272€), on també es van observar diferències entre els residents dels diferents districtes: mentre que a Les Corts la retribució mitjana del personal turístic va arribar als 27.934€, a Ciutat Vella va ser de 18.459€.

2 de cada 3 persones treballadores de l’activitat turística van correspondre al col·lectiu femení, un dels que van rebre les remuneracions més baixes (18.423€). Les activitats amb salaris més baixos van acostumar a mostrar una menor bretxa salarial.

Les persones de nacionalitat estrangera, 1 de cada 3 en turisme, van formar part d’un altre dels col·lectius amb els salaris més reduïts (18.347€, a Barcelona ciutat), tal com va succeir a la resta d’activitats econòmiques.

Un altre fet que es van experimentar, tant a l'activitat turística com a la resta d’activitats, va ser una major competitivitat de la retribució mitjana entre els contractes indefinits (23.667€) i a les empreses mitjanes i grans (30.765€). Els salaris de les persones treballadores a l’activitat turística també van augmentar amb l’edat, un nivell de formació més elevat i una major categoria professional.  

En canvi, cal destacar diferències com la proporció de menors de 45 anys de l’activitat turística (68,9%), que fou superior a la resta d’activitats (59,4%), mentre que els que gaudien d’un nivell de formació de batxillerat o superior (53,5%) es varen situar per sota de la resta (68,8%).

També la proporció d’auxiliars administratius (68,3%) va ser més elevada que a la resta (41,8%), en detriment dels caps d’administració (28,8%), i especialment, dels alts càrrecs (3,0%), la proporció dels quals va ser cinc vegades inferior que a la resta d’activitats econòmiques.

______

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió presenta, per primera vegada, un anàlisi sobre els salaris de l’activitat turística a la Destinació Barcelona. Aquesta anàlisi, que es pot consultar a l’Informe de Mercat de Treball i Salaris de l’Activitat Turística a la Destinació Barcelona 2019, ha tingut en compte els tres nivells geogràfics de treball habituals (Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona), així com diverses variables: sexe, edat, nacionalitat, categoria professional, nivell educatiu, tipus de contracte, jornada de treball i dimensió del centre de treball.

 

Més informació: Informe de Mercat de Treball i Salaris de l’Activitat Turística a la Destinació Barcelona 2019

 

Comparteix:

Notícies relacionades