Degustar gastronomia, l’activitat més popular entre els turistes a la Destinació Barcelona durant el març de 2021

28/04/2021 - 11:45h

L’Observatori del Turisme a Barcelona presenta el primer informe mensual del Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació de Barcelona.

El perfil del turista que ha visitat la Destinació Barcelona s’ha vist afectat per les restriccions de mobilitat, que durant la major part de març, han limitat els moviments de la població a l’interior de la seva comarca de residència, a excepció de la Setmana Santa, quan s’ha ampliat a tota Catalunya per als grups bombolla. En aquesta primera edició de periodicitat mensual, destaca el predomini dels turistes domèstics, que han arribat a la destinació per motius d’oci i vacances.

Així com s’indica a l’informe de Perspectives de l'activitat turística a la Destinació Barcelona, la reducció de la capacitat aèria d’aquest mes respecte al mateix període de l’any anterior ha provocat que l’avió hagi quedat relegat a la tercera posició com a principal mitjà de transport d’arribada a la Destinació Barcelona, essent el vehicle propi el més emprat.

El perfil del turista tipus ha estat el d’una persona de 37,2 anys, resident  a Catalunya (35,6%), que ha viatjat en parella (45,5%) i que ha visitat el municipi de destinació 17,8 vegades de mitjana. La contractació directa, tant l’allotjament com el transport, ha estat la més freqüent (63,4%)  i l’estada mitjana s’ha situat en 4,3 dies. Durant l’estada, les dues principals activitats dutes a terme al municipi han estat degustar gastronomia (79,2%) i realitzar passejades tranquil·les i de relaxació (78,3%).

Pel que fa a la despesa, en comparació a la mitjana del 2020, aquesta ha augmentat un +21,3%. Més de la meitat d’aquesta despesa s’ha destinat a la partida de menjar i beguda, i la resta, per aquest ordre, a les compres, a la cultura i al transport intern.

Per últim, la valoració general mitjana dels municipis ha estat d’un 8,57 sobre 10 i els aspectes millor puntuats han estat el caràcter i amabilitat de la gent (8,45) i l’allotjament (8,43).

Per a més informació: Informe de resultats. Perfil i hàbits dels turistes a la Destinació Barcelona Març 2021

Comparteix:

Notícies relacionades