Augmenta la contractació laboral a l’activitat turística tot i la reducció de la demanda al setembre a la Destinació Barcelona

03/11/2021 - 09:30h

S’actualitzen les dades de seguiment de l’activitat turística

El setembre de 2021, l’activitat turística a la Destinació Barcelona ha disminuït lleugerament respecte al mes anterior degut a la finalització de la temporada estiuenca. Amb tot, gràcies a la flexibilització de les restriccions per viatjar i a la millora de la situació global de la Covid-19, l’activitat ha estat força superior a la registrada durant el 2020. Recordar però que les dades, sobretot les de demanda es mantenen per sota de les de 2019.

Durant el mes de setembre, l’oferta d'allotjament a la Destinació Barcelona ha perdut gairebé 3.000 places (-2,0%), a causa principalment, del tancament d’alguns càmpings i establiments hotelers de Barcelona regió després de l’estiu. Per contra, a Barcelona ciutat, l’oferta hotelera ha augmentat (+7,2%).

La demanda del mes de setembre ha caigut en totes les tipologies d’establiments per efecte natural de l’estacionalitat turística. No obstant, cal destacar la millora produïda respecte al mateix període de l’any passat, que s’ha traduït, per exemple, en un augment del +317,9% de les pernoctacions en establiments hotelers a la Destinació Barcelona i del +509,2%, a Barcelona ciutat. Amb tot, els establiments hotelers continuen essent els més afectats després de la pandèmia, registrant pèrdues al voltant del -50% a la Destinació (-40% a Barcelona ciutat i -60% a Barcelona regió) en comparació al 2019. Per la seva banda, els càmpings han perdut un -20% de pernoctacions i els establiments rurals, un -5% (var. 21/19). A Barcelona ciutat la demanda dels habitatges d'ús turístic també ha estat inferior durant el mes de setembre, malgrat que les pernoctacions en aquesta tipologia d’establiment s’hagin triplicat respecte a setembre de 2020.

L’Aeroport de Barcelona ha duplicat el número de passatgers respecte a l’any passat, tot i situar-se un -48,4% per sota de 2019. Pel que fa al Port de Barcelona, l’arribada de passatgers de creuers s’ha situat en un -75,1% (var. 21/19), si bé durant el mes de setembre hi ha hagut un increment de gairebé 30.000 passatgers respecte al mes anterior. Per altra banda, l’augment d’arribada de passatgers de ferris ha estat important, tant si es compara amb l’any passat (+138,1%), com amb el 2019 (+5,1%).

Quant als equipaments culturals de la ciutat de Barcelona, durant el mes de setembre s’ha reduït un -20% el nivell de visitants del mes anterior i els registres encara es troben a la meitat dels prepandèmics.

El turisme internacional s’ha mantingut per sobre del turisme nacional en el conjunt de la Destinació (71,8% en establiments hotelers), un fet motivat per l’alta prevalença del turista estranger a Barcelona ciutat (80,5%). No obstant, precisament a Barcelona ciutat cal destacar que el turista espanyol ha crescut un +7,2% en comparació a agost. Pel que fa al turisme internacional, tot i que els francesos hagin estat els més nombrosos (11,0% de quota), la seva arribada ha caigut un -55,7% durant el darrer mes. El segon lloc del rànquing de turistes internacionals l’han ocupat els estatunidencs, amb un 7,6% de quota i un augment del +3,9% respecte al mes anterior. Els alemanys s’han situat en tercera posició, gràcies a un augment del +48,5% intermensual.

A l’Aeroport de Barcelona, l'arribada de passatgers provinents en vols nacionals (37,4%) ha estat inferior a la dels internacionals (62,6%). Amb dades acumulades de gener a setembre, el segon lloc del rànquing, i a una distància considerable, el continuen ocupant els passatgers provinents de França, seguits dels d’Itàlia i Alemanya.

Per altra banda, les compres amb targeta bancària als comerços de Barcelona ciutat mostren com el mes de setembre, l'activitat turística ha continuat repuntant, de manera que les variacions respecte 2019 s'han situat al voltant del -2%, mentre que les del mes d’agost, prop del -10%. La despesa durant l'estada per persona al conjunt de la Destinació ha disminuït lleugerament fins als 423,0€, degut a una reducció de la despesa a Barcelona regió (-27,7%). Per contra, a Barcelona ciutat, on s’ha mantingut l’increment en la proporció d'ús de targetes internacionals, la despesa ha continuat augmentant (+5,3%).

Finalment, el mercat de treball de l’activitat turística ha seguit millorant durant el mes de setembre amb un augment dels contractes realitzats respecte a l’agost, tant en el cas dels temporals (+66,2%) com dels indefinits (+87,8%). A més a més, també s’ha experimentat una reducció de l’atur registrat (-6,7%), que ara mateix se situa per sota dels nivells prepandèmics (var. 21/19: -5,2%).

En definitiva, tot i la millora detectada al mercat de treball i els increments de l’activitat respecte a l’any 2020, la demanda turística continua experimentant pèrdues interanuals respecte a 2019 similars a les dels darrers mesos, el que indica que la recuperació de les xifres registrades abans de la pandèmia està essent lenta però constant.

_________________________________________

Amb l’anàlisi de les diferents àrees temàtiques, que ofereixen una visió transversal i conjuntural del sector turístic, l’Observatori del Turisme a Barcelona actualitza les dades de seguiment de l’activitat i complementa així l’informe mensual del perfil del turista a la Destinació Barcelona. Totes les dades es poden consultar per les tres àrees geogràfiques de treball habituals: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Consulta l'informe interactiu a l'apartat Últimes dades:

 

Consulta l'informe interactiu a l'apartat Últimes dades:

Comparteix:

Notícies relacionades