3 de cada 5 turistes de la Destinació Barcelona ha vingut per oci

11/06/2024 - 12:00h

L’OTB presenta l’informe mensual del Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació de Barcelona de maig 2024

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió ha publicat l’informe mensual del Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació de Barcelona de maig 2024 que inclou les dades sobre l’activitat turística mensual de les tres àrees geogràfiques de treball habituals de l'OTB: Barcelona ciutat, Barcelona regió i la Destinació Barcelona.

En aquest informe, podem observar com el perfil del turista tipus que ha visitat la Destinació Barcelona ha estat el d’un home (64,9%) de 40,7 anys, que ha viatjat per oci (61,3%) i que visita per primera vegada el municipi de pernoctació (54,0%).

Pel que fa al grup de viatge, podem destacar que tant a Barcelona ciutat com a Barcelona regió els turistes que han vingut en parella han estat els més habituals (35,8% i 45,1% respectivament).

L’avió s’ha posicionat, un mes més, com el transport més utilitzat per arribar a la Destinació Barcelona (65,1%), en detriment del vehicle privat (22,7%) i del tren (9,0%). A Barcelona ciutat el 82,4% dels turistes han arribat a la ciutat per aire, mentre que a Barcelona regió, el 52,1% ho han fet en vehicle particular.

Un mes més, a l’hora de desplaçar-se per dintre del municipi, la majoria dels turistes de la Destinació Barcelona han optat per fer-ho caminant (36,5%) o en metro (22,5%).

Per altra banda, el 15,7% dels turistes de la Destinació ha realitzat alguna excursió fora del municipi de pernoctació. Aquesta proporció continua però, sent més elevada a Barcelona regió (31,4%) que a Barcelona ciutat (6,1%).

Durant l’estada, amb una duració mitjana de 4,1 dies, les principals activitats dutes a terme al municipi han estat realitzar visites culturals (55,0%) i anar de compres (46,2%) i a la platja (45,5%).

S’observa, un augment del +8,6% de la despesa total durant l’estada per persona i dia a la Destinació respecte al mes anterior, amb un valor de 84,90€. Així mateix, igual que històricament, la major part d’aquesta despesa segueix destinant-se a menjar i beguda, seguida, per aquest ordre, de les compres, la cultura i el transport intern.

La valoració general mitjana dels municipis visitats ha estat d’un 8,61 sobre 10. L’aspecte millor puntuat aquest mes ha estat el caràcter i amabilitat de la gent (8,67). Cal destacar que mentre a Barcelona ciutat el caràcter i amabilitat de la gent (8,60), el transport públic (8,59) i la restauració (8,49) han estat els ítems més ben valorats pels turistes, a Barcelona regió ho han estat la seguretat personal (8,93), el caràcter amabilitat de la gent (8,78) i l’entorn natural (8,52).

Per a més informació: Informe de resultats. Perfil i hàbits dels turistes a la Destinació Barcelona Maig 2024

Comparteix:

Notícies relacionades