Un 47,4% dels visitants tornen a la Destinació Barcelona

05/12/2019 - 13:45h

Un estudi de l’Observatori del Turisme a Barcelona situa el grau de repetibilitat del conjunt de la Destinació Barcelona en el 47,4% dels visitants, mentre que el de Barcelona ciutat es manté en el 46,7% i la regió registra un 48,6%.

  • El grau de repetibilitat del conjunt de la Destinació se situa en el 47,4% dels visitants, mentre que el de Barcelona ciutat es manté en el 46,7% i la regió registra un 48,6%.
  • Un 29,4% dels repetidors a la Destinació Barcelona venen per motius professionals.
  • Els espanyols són els que més repeteixen, seguits dels britànics i els francesos. Els estatunidencs, tot i provenir d'un mercat llunyà, també repeteixen.
  • A Barcelona, la despesa durant l’estada augmenta a mesura que els viatgers visiten més la ciutat, mentre que en el conjunt de la Destinació es manté estable.
  • La partida de despesa en gastronomia puja a mesura que augmenta el nombre de vegades que es visita la Destinació Barcelona.
  • La repetibilitat fa baixar el nombre d’indrets visitats i també la valoració de la Destinació.  

L’Observatori del Turisme a Barcelona (OTB) acaba de publicar l’últim Informe de Repetibilitat segons el qual un 47,4% dels visitants han repetit visita a la Destinació Barcelona (ciutat i regió), mentre que a Barcelona ciutat, aquest percentatge continua estable en el 46,7%. Per la seva banda, Barcelona regió registra un 48,6% de repetidors. Aquestes dades corresponen al 2018 pel conjunt de la Destinació, per la qual cosa a partir d’aquest any es podrà fer el seguiment de l’evolució de la repetibilitat en tot el territori.

L’indicador de la repetibilitat a la Destinació té una importància excepcional a l’hora de determinar perfils, mobilitat i comportament del visitant un cop aquest arriba a la destinació. A la vegada, l’indicador és també una aproximació que determina la sostenibilitat turística de la destinació.

Val a dir que, en general, el visitant repetidor de Barcelona ciutat i el de la Destinació es comporta de manera molt semblant. No obstant, Barcelona regió mostra algunes diferències, com per exemple, en matèria d’allotjament.

A Barcelona ciutat, la dada més alta de repetició es va produir el 2006, amb un 61,6% del total dels turistes i la més baixa, el 2012, amb un 40,6%. En els últims tres anys, la repetició s’ha mantingut estable

La principal diferència entre la Destinació Barcelona i Barcelona ciutat és que, en el primer cas, la despesa total de l’estada per persona i dia, sense comptar allotjament ni transport d’arribada, es manté constant independentment del nombre de vegades que es visita. En canvi, en el cas de Barcelona ciutat aquesta despesa augmenta a mesura que més es visita, arribant fins a 89,29€ a la cinquena visita (77,89€ la primera).

La partida més important en despesa és la de gastronomia i, independentment de les vegades que venen, aquesta augmenta a mesura que repeteixen. A Barcelona ciutat, la despesa en menjar i beure ascendeix a 33,35€ (primera visita) fins a 43,09€ (cinquena visita), mentre que a la Destinació Barcelona, aquesta despesa augmenta de 30,06€ (primera visita) a 36,06€ (cinquena visita).

Per contra, la despesa en oci i cultura (entreteniment) baixa a la meitat de la primera a la cinquena visita (5,68€ per persona i dia a la Destinació i 8,96€ a Barcelona ciutat).

Una de les conclusions de l’informe és que un 29,4% dels repetidors a la Destinació Barcelona venen per motius professionals, elevant-se al 31,4% a Barcelona regió.

Pel que fa a l’allotjament, a Barcelona ciutat, la majoria dels repetidors s’allotgen en hotels i acostumen a venir per oci. Els repetidors que dormen en cases particulars d’amics o familiars representen un 20,7% del total dels repetidors, mentre que els que ho fan en primera visita, només un 7,7%. En canvi, en habitatges d’ús turístic (HUT) i albergs, hi ha menys repetidors que primers visitants. Els hotels també són la tipologia d’allotjament preferida dels turistes repetidors de la Destinació Barcelona (53,7%) i de la regió (62%). A Barcelona regió, el segon allotjament més emprat pels repetidors són els càmpings (22,6%).

Per nacionalitats, Estats Units, tot i ser un mercat llunyà, continua atraient  viatgers que tornen a visitar la Destinació Barcelona (4,9%). Tant la Destinació com Barcelona ciutat reben, en primer lloc, visitants repetidors procedents de l’estat espanyol, seguits del Regne Unit i França.

A Barcelona ciutat, els punts d’interès visitats són molt semblants, independentment del número de vegades que venen, tot i que a mesura que més vegades repeteixen, tendeixen a visitar-ne menys.

També disminueix, a mesura que es repeteix, la valoració de la Destinació Barcelona. A Barcelona regió, l’aspecte que rep una millor valoració dels repetidors és l’amabilitat de la gent, mentre que a Barcelona ciutat ho són l’arquitectura i la cultura, amb un 9,19 i un 8,87 respectivament. La Destinació Barcelona atrau repetidors per la seva arquitectura, cultura, oferta d’entreteniment i el caràcter i l’amabilitat de la gent.

En general, a la Destinació Barcelona, la puntuació disminueix a mesura que augmenta el número de visites. No obstant, la valoració mitjana no experimenta grans diferències i ronda l’excel·lència.

Finalment, la indiferència per promoure Barcelona ciutat augmenta a mesura que s’incrementa el número de visites. Com a conseqüència, la puntuació experimenta una davallada en l’Índex Net Promouter Score (NPS).  

Enllaç relacionat:

Informe de repetibilitat a la Destinació Barcelona 2018

 

Share:

Related news