Perspectives d'activitat turística a la Destinació Barcelona 10/06/2022

10/06/2022 - 10:00h

L'OTB presenta l'actualització quinzenal de les perspectives d'activitat turística a la Destinació.

L'Observatori del Turisme a Barcelona actualitza l'informe de Perspectives d'activitat turística a la Destinació Barcelona a data 10/06/22

 

Restriccions Covid-19 

A Catalunya, ús obligatori de la mascareta al transport públic

Espanya es permet l'entrada de passatgers intercontinentals amb Certificat COVID Digital de l'UE certificat de vacunació, recuperació o diagnòstic.

Els passatgers provinents de la UE o espai Schengen no han de presentar cap tipus de certificat.

 

Oferta de transports

Les previsions mostren un creixement en la capacitat aèria mundial per a les properes setmanes, tot i que encara per sota dels nivells prepandèmics. A l'agost, s'arribararia al 92% de la capacitat registrada durant el mateix mes de 2019. 

A Espanya, la capacitat aèria la setmana del 06/06/22 s'ha situat en un -8,4% respecte a la mateixa setmana de 2019 i a l'Aeroport Barcelona actualment s'oferten 173 rutes, de les quals 39 intercontinentals.

Durant la propera setmana, al Port de Barcelona sortiran o faran escala 18 creuers. Es preveu que durant el mes de juny operin al Port 80 naus.

 

Oferta turística i esdeveniments professionals

En l'últim recompte d'hotels a Barcelona ciutat (30/04/22) hi havia 352 establiments oberts amb un total de 67.695 places.

Pel que fa a l'oferta cultural, el 96,6% dels equipaments culturals monitoritzats a Barcelona ciutat romanen oberts.

Actualment hi ha 159 congressos confirmats pels propers anys, 112 l’any 2022. Paral·lelament, hi ha un centenar de candidatures obertes fins al 2027.

 

Demanda de la destinació

Durant l'última setmana, les recerques a Google des d’Espanya tant per Barcelona ciutat com per a la Destinació Barcelona, han disminuït. La majoria de les cerques de les dues àrees geogràfiques es continuen realitzant des de Catalunya.

Quant a les cerques de vols i allotjament, del 25/05//22 al 31/05/22, el posicionament de la Destinació Barcelona a Espanya, Itàlia, França i Països Baixos, ha estat superior a la mitjana mundial del ranquing de destinacions internacionals (7è lloc tant en cerques d’allotjament com en cerques de vols).

Finalment, la setmana del 30/05/22, les reserves d’hotels a Barcelona ciutat s’han situat en un 70,1% respecte al màxim de la sèrie (febrer 2022), per sota de les de la setmana anterior (71,9%). A Barcelona regió, les reserves s'han situat en un 80,4% respecte al màxim de la sèrie (març de 2022), també per sota de la setmana prèvia (88,0%). Pel que fa al seu origen, les reserves internacionals han superat les nacionals a Barcelona ciutat (76,2%), mentre que a Barcelona regió les nacionals (58,4%) han superat les internacionals. L'anticipació de les reserves s'ha situat en 43 dies a Barcelona ciutat i en 35 dies a Barcelona regió.

 

Informe de Perspectives d'activitat turística a la Destinació Barcelona (10/06/22)

Comparteix:

Notícies relacionades