La valoració general dels municipis de la Destinació Barcelona torna a assolir un notable alt el 2020

20/07/2021 - 10:45h

L’OTB publica la tercera càpsula de l’Informe Anual de l’Activitat Turística 2020, que inclou informació sobre la valoració dels turistes, l’opinió ciutadana, el mercat de treball i la sostenibilitat de la Destinació.

  • Els aspectes més ben valorats dels municipis de la Destinació Barcelona han estat l’allotjament (8,42), el caràcter i amabilitat de la gent (8,40) i el transport públic (8,11).
  • Aquells que millor valoren en general els municipis de la Destinació són els turistes internacionals (8,72) i els que viatgen per vacances (8,66).
  • Un 87,8% dels residents de Barcelona regió creuen que el turisme és més aviat beneficiós per la seva comarca.
  • El nombre d’empreses turístiques s’ha reduït un -10,8% el 2020 i ha representat un 14,2% sobre el total del teixit empresarial de la Destinació Barcelona.
  • En el darrer any, el nombre d’empreses turístiques que han estat distingides en el Compromís per la Sostenibilitat Turística Biosphere ha augmentat fins a les 663 (+45,4%).

L’OTB ha fet pública la tercera càpsula de l’Informe Anual de l’Activitat Turística 2020 amb dades relatives a la valoració dels turistes, l’opinió ciutadana, el mercat de treball i la sostenibilitat de la Destinació. L’Informe Anual de l’Activitat Turística recull les dades dels tres nivells geogràfics que l’OTB treballa: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Valoració dels turistes

La valoració general que fan els turistes dels municipis de la Destinació Barcelona ha assolit de mitjana un notable alt, amb una puntuació de 8,51 el 2020. A la ciutat de Barcelona, que s’endú una major puntuació, la valoració general ha estat de 8,71. Amb tot, en aquestes dues àrees geogràfiques, s’observa una lleugera disminució de la valoració dels turistes respecte a l’any anterior, mentre que a Barcelona regió (8,32), ha millorat.

Gairebé la meitat dels aspectes que es valoren a la Destinació, obtenen una nota superior al 8. D’aquests, els tres més ben considerats són l’allotjament (8,42), el caràcter i amabilitat de la gent (8,40) i el transport públic (8,11). Per contra, els aspectes amb puntuacions inferiors continuen essent el soroll (7,34) i l’accessibilitat (7,69).

Pel que fa a la valoració de Barcelona ciutat, els atributs més ben considerats es mantenen un any més: l’arquitectura (9,23) i la cultura (8,84). Els aspectes menys valorats en aquest cas han estat el soroll (6,82) i la neteja general (7,50).

A Barcelona regió, destaca l’augment de la valoració de l’allotjament (8,48) i l’entorn natural (8,34), que ocupen la segona i tercera posició del rànquing, mentre que el caràcter i l’amabilitat de la gent (8,52) es manté en la primera posició. Per contra, els dos menys valorats continuen essent l’oferta d’aparcament (6,99) i l’accessibilitat (7,48).

Els turistes internacionals han estat els que han atorgat les millors puntuacions als diversos aspectes a valorar, mentre que si s’analitzen les valoracions segons el motiu del viatge, aquells que han vingut per vacances o d’oci han estat els que han fet valoracions més elevades.

 

Valoració ciutadana

A Barcelona regió, la majoria dels habitants opinen que el turisme és més aviat beneficiós per la seva comarca (87,8%) i que s’hauria de continuar fomentant (83,8%), tot i que 1 de cada 3 pensa que la seva comarca està arribant al límit de la seva capacitat per absorbir turisme.

L’aportació econòmica que genera l’activitat turística és l’atribut positiu que han apreciat en una major proporció els residents de la regió (68,9%), mentre que les aglomeracions i la superpoblació que provoca (23,5%), el més negatiu.

 

Mercat de treball

A causa dels efectes de la Covid-19, l’any 2020 s’ha caracteritzat per una reducció tant en el nombre d’empreses (-10,8%), com en el nombre de treballadors (-10,5%) de l’activitat turística a la Destinació Barcelona. En aquest darrer cas, cal tenir en compte que els treballadors que es troben en una situació d’expedient de regulació temporal de l’ocupació (ERTO), segueixen constant com a actius i que la caiguda podria haver estat encara més pronunciada.

A Barcelona ciutat, la pèrdua d’empreses i d’empleats a l’activitat turística ha estat més accentuada que a Barcelona regió. També a Barcelona ciutat, la proporció del turisme respecte a la resta d’activitats econòmiques és més elevada que a Barcelona regió (14,7% en nombre d’empreses i 12,5% en nombre de treballadors).

Pel que fa als contractes realitzats, durant els dos primers mesos de l’any, el seu volum va ser similar al de l’any 2019, però a partir de la declaració de l’estat d’alarma el mes de març, van caure a nivells molt inferiors, especialment a Barcelona ciutat. Per altra banda, l’atur registrat va tenir un comportament inversament proporcional al dels contractes, tot i que amb diferències menys accentuades respecte a l’any anterior gràcies a l’efecte dels ERTO.

 

Sostenibilitat

Enguany, s’incorporen els resultats de diversos indicadors relacionats amb la sostenibilitat turística a la Destinació Barcelona calculats per als tres nivells geogràfics habituals. Aquests indicadors responen a 3 eixos de la sostenibilitat (l’ambiental, el sociocultural i l’econòmic) i aborden diverses temàtiques com: la contaminació, la mobilitat, la pressió turística, la satisfacció ciutadana, la seguretat pública, l’estacionalitat, l’impacte econòmic del turisme o l’ocupació. Degut a la transversalitat de les temàtiques que incideixen en la sostenibilitat de l’activitat turística, alguns d’aquests indicadors ja apareixien en altres capítols del present informe, els resultats dels quals s’han d’interpretar en el marc del context singular del 2020.

Pel que fa a les certificacions i distincions en sostenibilitat turística, destacar que el nombre d’empreses amb Certificat Biosphere va passar de 19 a 23 durant el 2020 (+21,1%).

Per altra banda, un total de 663 empreses i serveis van aconseguir el distintiu del “Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere” (+45,4%). Per tipologies, les empreses d’allotjament van concentrar 1 de cada 3 distincions i, per comarques, el Barcelonès (34,5%), el Maresme (11,5%) i el Garraf (9,2%) van ser les més representades.

 

Més informació: Informe de l’Activitat Turística a la Destinació Barcelona 2020

 

Comparteix:

Notícies relacionades