La despesa durant l’estada creix un 8,7% interanual i supera els 90€ diaris a Barcelona ciutat el 2023

21/03/2024 - 10:30h

L’OTB publica la segona càpsula de l’Informe de l’Activitat Turística 2023, que recull les dades del perfil, l’origen i la despesa del turista a la Destinació Barcelona

  • Els resultats de perfil i despesa del turista a la Destinació Barcelona mostren que el 2023 es van deixar enrere, definitivament, els canvis substancials registrats durant la pandèmia.
  • La proporció de turistes internacionals va augmentar respecte a 2022 en el conjunt de la Destinació. A Barcelona ciutat, els turistes internacionals més freqüents van ser els residents a Estats Units, i a Barcelona regió, els residents a França.
  • La majoria va visitar la Destinació en parella (44,1%) o en família (27,1%) i per motius d’oci i vacances (66,6%).
  • L’avió es va tornar a erigir com el mitjà de transport més utilitzat per arribar a la Destinació Barcelona (82,4%), fins i tot per sobre de nivells prepandèmics.
  • La mitjana de repetibilitat dels turistes va créixer lleugerament respecte a l’any anterior: a Barcelona ciutat, els turistes ja hi havien estat 4,9 vegades, mentre que a Barcelona regió, 13,5.
  • Durant la seva estada, el turista va desplaçar-se majoritàriament a peu (48,8%) i l’activitat que més va realitzar va ser degustar gastronomia o anar de restaurants (89,3%).
  • La despesa mitjana del turista va augmentar interanualment en totes les partides analitzades i, a Barcelona ciutatva superar, per primera vegada, els 90€ per persona i nit.

 

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió ha publicat la segona càpsula de l’Informe de l’Activitat Turística a Barcelona 2023, que conté quatre capítols amb dades sobre el perfil sociodemogràfic, l’origen, les característiques del viatge i la despesa dels turistes.

Les xifres que es presenten en aquest document posen de manifest, un cop més, que el 2023 es van deixar enrere, definitivament, els canvis substancials en el perfil i la despesa del turista registrats durant els anys 2020, 2021 i part del 2022.

Com és habitual, aquest informe inclou les dades sobre l’activitat turística dels tres nivells geogràfics en que treballa l’OTB: Barcelona ciutatBarcelona regió Destinació Barcelona.

 

Perfil sociodemogràfic del turista

El 2023, gairebé 2 de cada 3 turistes de la Destinació Barcelona van ser homes i la mitjana d’edat es va situar en 38,3 anys, de manera que va augmentar per segon any consecutiu (+0,7 interanual). La majoria de turistes de la Destinació Barcelona disposava d’estudis universitaris (66,8%) i treballava per compte d’altri (65,0%).

 

Origen del turista

Els turistes domèstics van continuar en primer lloc del rànquing de procedència de turistes, amb un 27,6% de quota de mercat a la Destinació Barcelona. Malgrat que tant a Barcelona ciutat com a Barcelona regió la quota de mercat del turisme nacional va decréixer lleugerament, cal destacar que un any més, a la regió, el seu pes va ser més alt que a la ciutat (42,3% vs. 19,3%).

En conjunt, el turisme internacional va créixer per sobre del domèstic (+18,1% vs. +7,4% Var. 23/22), però cal fer especial menció a l’augment dels turistes intercontinentals, en particular als procedents d’Amèrica (+25,0%, sense comptar els turistes dels Estats Units) i els de Japó (+168,4% Var. 23/22).

En el rànquing de turistes internacionals, els turistes provinents d'Estats Units van recuperar el seu lideratge per primer cop després de la pandèmia al conjunt de la Destinació (9,8% de quota), experimentant un creixement interanual del +31,7%. Els van seguir els residents a França, que tot i disminuir en número de turistes (-4,3% Var. 23/22), van obtenir un 7,8% de quota. El Regne Unit (+19,3% Var. 23/22) i Alemanya (+12,5% Var. 23/22) van completar el top 5 de mercats de procedència dels turistes amb quotes del 6,8% i el 5,1%, respectivament.

En el capítol d’origen, també es presenten les dades de procedència dels passatgers de creuers i dels visitants d’equipaments de l’ICUB. En ambdós casos, l’internacional també va ser l’origen més nombrós, amb un 88,0% i un 69,2% de quota, respectivament. En el primer cas, cal tornar a destacar que les persones procedents dels Estats Units (18%) van tornar a ser les més nombroses, seguides de les d’Itàlia (16%) i les d’Espanya (12%).

 

Característiques del viatge

Un 66,6% va visitar la Destinació Barcelona per vacances o oci, un 17,8% per raons professionals i un 13,6% per raons personals i altres. Així, aquesta darrera motivació va tornar a créixer interanualment (+2,0pp), en detriment de la vacacional i la professional.

L'avió es va tornar a erigir com el transport més utilitzat per arribar a Barcelona ciutat (82,4%), fins i tot per sobre de nivells prepandèmics, mentre que, a Barcelona regió, el cotxe o moto propis van repetir com els transports d’arribada més freqüents (42,3%). En ambdues àrees geogràfiques, el tren es va mantenir en segon lloc, amb un 9,6% d’ús en el conjunt de la Destinació Barcelona.

El número de vegades que els turistes havien estat prèviament al municipi de la destinació va créixer lleugerament respecte a l’any anterior: a Barcelona ciutat, el 2023 la mitjana de repetibilitat es va situar en 4,9 vegades, mentre que a Barcelona regió, en 13,5. Tot i això, el percentatge de turistes que van visitar el municipi d’estada per primera vegada va tornar a superar la barrera del 50%, fet que no succeïa des de 2019.

Pel que fa al grup de viatge, el viatge en parella va continuar sent el més destacat (44,1%), seguit del viatge en família (27,1%) i en solitari (26,6%).

Durant l’estada, 7 de cada 10 turistes es van moure en transports no contaminants: El percentatge dels que es van desplaçar amb més freqüència a peu (48,8%) va tornar ser el més elevat en el conjunt de la Destinació. En segon lloc, a Barcelona ciutat hi trobem el metro (31,8% dels desplaçaments) i a Barcelona regió, el cotxe (17,4%), malgrat tornar a reduir-se respecte a l’any anterior (-3,1pp).

Les activitats més realitzades a la destinació van ser la degustació de gastronomia / anar a restaurants (89,3%), realitzar visites culturals (59,9%) i anar a la platja (58,5%).

Per altra banda, un 22,0% dels turistes va realitzar excursions des del municipi on s’estava allotjat al conjunt de la Destinació Barcelona. Aquesta proporció va continuar sent més elevada a Barcelona regió (4 de cada 10) que a Barcelona ciutat (1 de cada 10). La mitjana d’excursions entre aquelles persones que en van realitzar alguna, es va mantenir estable, en 1,6.

 

Despesa turística

El 2023, totes les categories de despesa mitjana analitzades van tornar a augmentar interanualment al conjunt de la Destinació Barcelona. A la ciutat de Barcelona, per exemple, el transport d’arribada va augmentar un +5,7% a Barcelona ciutat i el cost de l’allotjament per persona i dia es va encarir un +22,9%.

El cost dels paquets turístics, per aquelles persones que van viatjar amb dos o més productes contractats de manera combinada, va tornar a superar la barrera dels 1.000€, per primer cop després de la pandèmia al conjunt de la Destinació Barcelona (+26,2% Var. 23/22).

Finalment, la despesa durant l’estada per persona i nit també va incrementar-se al conjunt de la Destinació (+6,9% Var. 23/22). A Barcelona ciutat (+8,7% Var. 23/22), la despesa es va situar en més de 90€ per primera vegada des de que es té registre.

Tornant al conjunt de la Destinació, aquesta despesa diària per persona es va dedicar, en primer lloc, a la compra de menjar i beguda (50,1% del total). La despesa en entreteniment oci i cultura (17,1%) va tornar a ocupar la segona posició, seguida de la despesa en compres de roba, calçat, souvenirs, efectes personals i altres (16,4%).

 

Més informació:

Comparteix:

Notícies relacionades