Informe de l’activitat turística a Barcelona 2018

22/11/2019 - 13:45h

La síntesi i l’anàlisi de tendències de l’activitat turística a Barcelona 2018 s’incorporen a les quatre càpsules ja publicades des de juliol per l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió.

  • Amb la síntesi i anàlisi de tendències de les quatre càpsules publicades des de l’estiu, es publica l’informe complet de l’activitat turística a Barcelona el 2018.

  • El lector interessat hi trobarà les dades ordenades per a cada una de les diferents temàtiques en què es pot desglossar el fenomen turístic.

  • En la present edició, i a diferència de les anteriors, s’ha incorporat un nou nivell d’anàlisi territorial: Barcelona regió.

La finalitat d’aquest informe és recollir les diferents variables vinculades al turisme, a la vegada que s’aporta una anàlisi resumida dels resultats més destacats, l’evolució de les principals estadístiques i tendències de futur, així com un marc de referència més ampli que permet contextualitzar la informació.

L’informe inicia amb una síntesi i anàlisi de tendències amb l’objectiu de centrar l’atenció i destacar aspectes concrets com la perspectiva mundial, estatal i catalana, l’evolució de l’oferta i la demanda, els trets que caracteritzen el turista que arriba al territori o la gestió de l’augment de l’activitat turística.

Als capítols de l’informe, que ja s’havien presentat en diferents càpsules al llarg de l’any, el lector interessat hi trobarà les dades ordenades per a cada una de les diferents temàtiques en què es pot desglossar el fenomen turístic, amb un breu comentari previ a cada apartat.

En la present edició, i a diferència de les anteriors, s’ha incorporat un nou nivell d’anàlisi territorial: Barcelona regió, el qual inclou la demarcació de Barcelona menys la ciutat de Barcelona i complementa, així, les dues àrees que hi havia fins ara: Barcelona ciutat i la Destinació Barcelona (equivalent a la província de Barcelona). D’aquesta manera es disposa d’una visió completa de Barcelona; és a dir, d’una banda, a nivell general amb la demarcació i, de l’altra, una perspectiva més local que distingeix la ciutat de la resta de municipis. Aquesta nova estructura permet donar una resposta molt més acurada a l’objectiu d’aconseguir no només un turisme de més qualitat, sinó també més descongestionat de la ciutat de Barcelona cap a la regió.

Enllaç relacionat: Informe de l’activitat turística a Barcelona 2018

 

Comparteix:

Notícies relacionades