Es publiquen les dades de tancament de l’activitat turística a la Destinació Barcelona del 2019

12/02/2020 - 16:45h

L’OTB publica la primera càpsula de l’Informe Anual de l’Activitat Turística 2019, que recull les dades d’oferta d’allotjament, demanda turística i infraestructures de la Destinació Barcelona.

  • L’oferta de places d’allotjament ha experimentat un augment del 4,0% a la Destinació Barcelona, principalment motivat per l’obertura de nous establiments a Barcelona regió (+16,3%).
  • A Barcelona ciutat, el nombre d’establiments s’ha mantingut estable i el nombre de places ha crescut lleugerament (+1,7%).
  • El nombre de turistes s’ha incrementat en major proporció que el nombre de pernoctacions (+4,5% i +2,6%, respectivament), fet que ha provocat una lleugera disminució de l’estada mitjana (-0,1pp) al conjunt de la destinació.
  • L’ocupació en places a la Destinació Barcelona ha augmentant en totes les tipologies d’allotjament, excepte en càmpings.
  • El nombre de passatgers a l’Aeroport de Barcelona, Port de Barcelona i en trens continua batent rècords històrics un any més aquest 2019.

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió ha publicat la primera càpsula de l’Informe de l’Activitat Turística a Barcelona 2019, informe que aporta les primeres dades de l’activitat turística dels tres nivells geogràfics que treballa l’OTB: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona. Aquesta càpsula conté tres capítols amb dades sobre oferta d’allotjament, demanda turística i infraestructures.

El 2019, gràcies a la moratòria en la concessió de llicències per part de l’Ajuntament de Barcelona el 2015 i la posada en marxa del PEUAT el 2017, la ciutat de Barcelona s’ha mantingut estable pel que fa al nombre d’establiments i ha registrat un menor creixement de places que el de Barcelona regió (+1,7% vs. +5,9%).  A Barcelona ciutat, s’ha tancat l’any amb un total de 149.467 places i, a Barcelona regió, 182.280, el que suposa un total de 331.747 a la Destinació Barcelona.

A Barcelona ciutat, el districte que ha experimentat un major augment de places ha estat el de Sant Martí, amb 1.374 llits nous, mentre que a la Destinació Barcelona, la comarca que més places ha guanyat ha estat la del Maresme (+3.794).

Pel que fa a la demanda turística, l’any 2019 s’han superat els 20 milions de turistes i els 50 milions de pernoctacions a la Destinació Barcelona segons dades disponibles, ja que s’ha de tenir en compte que no es recullen dades de demanda en Habitatges d’Ús Turístic a Barcelona regió, ni de dades d’albergs a la totalitat de la Destinació Barcelona.

El creixement de turistes i pernoctacions ha estat desigual (+4,5% i +2,6% respectivament), fet que ha comportant un lleuger descens de l’estada mitjana, que se situa enguany en 2,4 nits.

La demanda en hotels és la que més ha crescut més en termes absoluts a la ciutat de Barcelona, tant en nombre de turistes com en pernoctacions. No obstant, a Barcelona regió, la demanda en aquest tipus d’establiments ha disminuït (-1,8% en turistes i en pernoctacions per igual), en benefici, principalment, dels hostals (+30,4% de turistes i +19% de pernoctacions).

Finalment, quant a infraestructures, un any més es pot afirmar que el 2019 s’han registrat xifres rècord. A l’Aeroport de Barcelona, s’ha tancat l’exercici amb 52,7 milions de passatgers, el que significa un creixement del 5,0%. D’aquests, cal destacar l’augment dels passatgers en vols intercontinentals que han experimentat una pujada del 14,8% interanual, triplicant les xifres de l’any 2010.

Per la seva banda, al Port de Barcelona, hi ha hagut un increment de passatgers de creuers del +3,1%. El creixement dels que embarquen i desembarquen en creuers ha superat el 5%, mentre que els passatgers en trànsit s’han mantingut pràcticament en les mateixes xifres (+0,7%). Per últim, els passatgers en ferri també han crescut (+2,7%).

Finalment, els passatgers de trens internacionals han registrat un creixement del 3,0%, superant els 8,5 milions. Paral·lelament, el 2019, s’han superat els 2,3 milions de passatgers a l’AVE Barcelona-Madrid, record històric des de la inauguració del servei.

 

Enllaç relacionat: 

Informe de l'activitat turística a Barcelona 2019 - Càpsula 1

Comparteix:

Notícies relacionades