Missatge d'error

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /var/www/apps/app0473/www/includes/file.phar.inc).

El sou mitjà brut per càpita de l'activitat turística el 2022 a la Destinació Barcelona va ser de 22.467€

27/06/2024 - 12:00h

L’Observatori del Turisme a Barcelona publica l’Informe de Mercat de Treball i Salaris de l’Activitat Turística a la Destinació Barcelona 2022

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió ha publicat una nova edició de l’Informe de Mercat de Treball i Salaris de l’Activitat turística a la Destinació Barcelona corresponent a l’exercici 20221.

Aquest informe ha estat elaborat gràcies a l’explotació específica de la Mostra Contínua de la Vida Laboral (MCVL) realitzada per l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona de les dades de l’INSS, l’Idescat i l'Observatori del Treball i Model Productiu.

L’informe consta d’una primer bloc de context de mercat de treball i salaris, on es posa de manifest la importància de l’activitat turística al conjunt de la Destinació Barcelona, es mostren dades sobre la nova contractació i l’atur registrat durant l’any 2022, així com dades de l’evolució dels salaris des del 2019. En un segon bloc, l’informe inclou una anàlisi per temàtiques amb dades de les persones treballadores a l’activitat turística i els seus salaris, comparades amb les de la resta d’activitats. A l’última part, malgrat que tot l’informe inclou dades dels tres àmbits geogràfics de treball habitual de l’OTB (Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona), es poden consultar dades desagregades dels diversos districtes de la ciutat de Barcelona.

 

A continuació, s’ofereix un resum dels resultats més destacats d’aquesta nova edició de l’informe:

 • El 2022, el nombre de persones treballadores de l'activitat turística a la Destinació Barcelona es va situar en 298.398 (+9,9% interanual). Així, després de l’impacte provocat per la Covid-19, el 2022 el pes de l'ocupació a l’activitat turística va tornar a augmentar de manera que a la Destinació Barcelona, va significar un 11,3% del total de l'ocupació (+0,6pp Var. 22/21).
 • La contractació laboral es va recuperar respecte a anys anteriors (+51,9% Var. 22/21) i, gràcies a la reforma laboral espanyola d'aquell mateix any, es va registrar un important creixement de la contractació indefinida: a l'activitat turística de la Destinació Barcelona, aquesta modalitat va passar de tenir un pes del 17,3% al 48,0% en només un any. A més a més, l’atur registrat va decréixer més d'un 30% respecte a l’any anterior.
 • Al conjunt de la Destinació el sou mitjà brut per càpita de l’activitat turística va ser de 22.467 €, el que significa una recuperació d'un +20,2% respecte al 2021, per sobre de la resta d’activitats (+4,2%). Si es té en compte que la taxa de variació anual de l’IPC a la província es va situar en prop del 8% de mitjana anual, el creixement real dels salaris va ser força més limitat. També cal tenir en compte que la MCVL recull les dades de les persones afiliades a la Seguretat Social en termes efectius, per tant remunerades amb salaris, sense prendre en consideració els ingressos per ERTO, que van afectar especialment a l’activitat turística durant 2020-2021, ni les prestacions o subsidis per desocupació. L’afectació dels ERTO a finals de 2022 era molt residual tant al conjunt d'activitats econòmiques com l'activitat turística.
 • La restauració, que va continuar ocupant més de la meitat de les persones treballadores en turisme, es va mantenir com la subactivitat turística amb el salari mitjà més baix (16.700 €), mentre que el transport va tornar a concentrar els sous més alts (36.546 €). Totes les subactivitats turístiques van experimentar creixements retributius respecte a l'any anterior, sobretot les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves, amb un +40,4% interanual.
 • Gairebé 1 de cada 2 persones treballadores de l’activitat turística a la Destinació van continuar rebent un salari inferior als 1.000 € mensuals bruts el 2022, lleugerament per sota de 2021, però molt per sobre de la resta d'activitats, on aquesta proporció va ser d’1 de cada 4 persones.
 • 4 de cada 10 persones treballadores a l'activitat turística van ser dones, que van continuar percebent sous inferiors als dels homes (21.560 € vs. 28.807 €). D'aquesta manera, cada dona va rebre, de mitjana, un -25,0% menys de sou que els homes, una bretxa que es va reduir lleugerament respecte a l'any anterior.
 • La proporció de menors de trenta anys de l'activitat turística va ser força més elevada que a la resta d'activitats (23,2% vs. 16,0%). A més, els salaris van continuar mantenint una relació directament proporcional amb l’edat: en el cas de l'activitat turística, els menors de 30 anys van rebre sous de gairebé 10.000 bruts anuals menys que les persones de 45 anys i més (17.138 € per càpita vs 26.507 €).
 • La proporció de persones estrangeres a l’activitat turística (26,7%) es va situar bastant per sobre de la resta d’activitats (12,8%). Com a la resta d'activitats, les persones de fora van rebre salaris més reduïts que les persones de nacionalitat espanyola, amb una bretxa segons origen de gairebé 5.000 € (25,2% de diferència).
 • La proporció d'alts càrrecs de la resta d'activitats va ser 4 cops superior a la de l'activitat turística. En canvi, la proporció d'auxiliars administratius, va ser molt més alta a l'activitat turística. Aquesta categoria no només va ser la que va rebre sous més baixos, sinó també la que va patir una bretxa salarial més alta (-14,6% que la resta).
 • L'activitat turística es va caracteritzar per tenir una proporció de persones amb titulació de batxillerat o superior més baixa que la resta d'activitats (48,8% vs. 61,8%). Les persones amb un baix nivell formatiu van continuar rebent sous més reduïts que la resta. Tanmateix, a l'activitat turística, fins i tot aquelles persones que havien obtingut una formació superior van cobrar menys de 30.000€.
 • 9 de cada 10 persones de l'activitat turística ho van fer amb un contracte indefinit, per sobre de la resta d’activitats (8 de cada 10). No obstant això, en comparació amb la resta d'activitats, aquesta millora de la situació en l'ocupació no es va traslladar en una major igualtat pel que fa a la retribució.
 • Una quarta part de les persones que treballaven a l'activitat turística ho van fer a temps parcial, enfront del 14,7% de la resta d'activitats. El percentatge de dones amb contractes parcials va ser força superior al dels homes i els salaris a temps parcial es van situar per sobre de la meitat dels de temps complet.
 • Les empreses turístiques amb més de 200 treballadors, que proporcionalment van ser moltes menys que a la resta d'activitats, van retribuir millor als seus empleats.

___________________________________________________________________________

1 Tot i que les darreres de dades anuals disponibles de mercat de treball són les de l’exercici 2023, les darreres dades disponibles sobre salaris daten de 2022. Per aquest motiu, i per no generar confusions en la lectura de l’informe, aquest document ofereix les dades del mateix exercici (2022). Malgrat això, recordar que les dades de mercat de treball de 2023 es poden consultar al capítol 9 de l’Informe de l’activitat turística a Barcelona 2023.

 

Més informació: Informe de Mercat de Treball i Salaris de l'Activitat Turística a la Destinació Barcelona 2022

Comparteix:

Notícies relacionades