El segon semestre de 2021 marca l’inici de la recuperació de l’activitat turística a la Destinació Barcelona

23/02/2022 - 13:45h

L’OTB publica la primera càpsula de l’Informe Anual de l’Activitat Turística 2021, que recull les dades d’oferta d’allotjament, demanda turística i infraestructures de la Destinació Barcelona.

  • En el segon any de la Covid-19, l’activitat turística va iniciar la seva recuperació, sobretot a partir del segon semestre, tot i que per sota de nivells prepandèmics.
  • El nombre de turistes i pernoctacions augmentà prop del +50% respecte a l’any anterior a la Destinació Barcelona, degut a la obertura progressiva del establiments turístics.
  • El nombre de passatgers en infraestructures es van situar a nivells dels anys 2000.

     

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió ha publicat la primera càpsula de l’Informe de l’Activitat Turística a Barcelona 2021, informe que aporta les primeres dades de l’activitat turística dels tres nivells geogràfics que treballa l’OTB: Barcelona ciutatBarcelona regió i Destinació Barcelona. Aquesta càpsula conté tres capítols amb dades sobre oferta d’allotjamentdemanda turística i infraestructures.

 

Cens d’allotjament turístic

El 2021, la impossibilitat de sol·licitar noves llicències d’allotjament a Barcelona ciutat degut al PEUAT, va provocar que el número d’establiments d’allotjament de la ciutat es reduís (-1,3%), per segon any consecutiu. Amb tot, l’obertura de nous hotels amb llicències atorgades prèviament, va compensar la pèrdua de places causada pel cessament de l’activitat d’alguns habitatges d’ús turístic (HUT) i de pensions i hostals i, a tancament de 2021, la ciutat va comptabilitzar gairebé 800 places més que l’any anterior (+0,5%).

A Barcelona regió, en canvi, es van registrar més llicències que l’any anterior (+4,1%). En aquest cas, el creixement en el número de llicències d’HUT va ser el més destacat (+4,6%) i va col·laborar a que a desembre de 2021, hi hagués al voltant de 3.000 noves places (+1,8%) en relació a 2020.

 

Allotjament turístic obert

Pel que fa l’oferta real disponible, tal com va succeir durant l’any 2020, cal tenir en compte que la crisi generada per la Covid-19 a l’activitat turística va provocar que molts establiments amb llicència romanguessin tancats temporalment o durant tot l’any. Amb tot, si a principis de 2021 hi havia poc més de 55.000 places operatives a la Destinació Barcelona, en finalitzar l’any, ho estaven més del doble.

Per tipologia d’establiment, els hotels i les pensions foren els que van veure reduïda de manera més accentuada la seva oferta en termes absoluts, amb gairebé -63.000 places operatives menys de mitjana anual de les que disposaven de llicència.

 

Demanda d’allotjament turístic

La demanda turística, aquesta es va veure fortament afectada per les restriccions de mobilitat per a contenir la Covid-19, sobretot durant els primers mesos de l’any. A partir del mes de maig, amb l’aixecament de l’estat d’alarma primer, i l’entrada en vigor del certificat Covid al juliol, la demanda es va reactivar de manera gradual fins a octubre. L’empitjorament de la situació de la Covid-19 a Europa  i l’estacionalitat inherent a l’activitat turística, van tornar a fer recular l’arribada de turistes a la Destinació a partir de novembre.

No obstant això, l’any 2021 va marcar l’inici de la recuperació de l’activitat turística, amb 7,6 milions de turistes i 21,4 milions de pernoctacions, a la Destinació Barcelona segons dades disponibles d’establiments d’allotjament turístic, ja que cal tenir en compte que no es recullen dades de demanda en habitatges d’ús turístic a Barcelona regió, ni de dades d’albergs a la totalitat de la Destinació Barcelona. Aquestes xifres van suposar un increment de l’activitat turística de vora el +50%, respecte al 2020.

Per altra banda, l’estada mitjana, 2,8 nits a la Destinació Barcelona, es situà lleugerament per sobre de la de l’any anterior (+0,1 nits), degut especialment a l’allargament de l’estada a Barcelona ciutat (+0,2 nits). 

La demanda en hotels i pensions fou la que més va créixer en termes absoluts interanualment en nombre de turistes (+1,9M), mentre que el creixement el número de pernoctacions als habitatges d’ús turístic a Barcelona ciutat va ser especialment destacable (+2,6M). Els càmpings i els establiments de turisme rural també van registrar augments importants, percentualment parlant, del +60,3% i el +45,9%, respectivament.

L’ocupació sobre places a la Destinació Barcelona va créixer de manera limitada en totes les tipologies d’allotjament, ja que tot i l’augment de la demanda, aquesta no es va reflectir significativament en l’ocupació, per a l’ampliació progressiva de l’oferta operativa durant tot l’any.

 

Infraestructures

Degut a les restriccions de viatge i als tancaments de fronteres per contenir la Covid-19, durant l’any 2021, l’activitat a les infraestructures de la Destinació Barcelona, es van situar als mateixos nivells que als anys 2000.

A l’Aeroport de Barcelona, es va tancar l’exercici amb 18,9 M de passatgers, el que significà un creixement interanual del +48,2%, però lluny dels nivells prepandèmics, que varen arribar a superar els 50 M. Cal destacar la recuperació de passatgers en vols internacionals, sobretot a partir de la segona meitat de l’any, que van experimentar un increment del +496,0% interanual, mentre que el passatge provinent de vols nacionals va créixer un +58,3%. L’oferta de vols, amb més de 160.000 operacions, va créixer un +33,5% interanual.

Per la seva banda, al Port de Barcelona, l’activitat de creuers es va tornar a reactivar a partir del mes de juny i va registrar un increment del +161,9% en número de passatgers respecte a 2020. En canvi, els passatgers de ferris que van arribar durant tot l’any, van augmentar un +48,4%.

Finalment, els passatgers de trens internacionals van registrar un creixement del +45,6%.

 

Més informació: Informe de l'Activitat Turística a Barcelona 2021 - Càpsula 1

Comparteix:

Notícies relacionades