El perfil professional creix a nivells de l'oci a causa dels grans esdeveniments professionals d'aquest mes

12/03/2024 - 12:00h

L’OTB presenta l’informe mensual del Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació de Barcelona de febrer 2024

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió ha publicat l’informe mensual del Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació de Barcelona de febrer 2024 que inclou les dades sobre l’activitat turística mensual de les tres àrees geogràfiques de treball habituals de l'OTB: Barcelona ciutat, Barcelona regió i la Destinació Barcelona.

En aquest informe, podem observar com el perfil del turista tipus que ha visitat la Destinació Barcelona ha estat el d’un home (72,3%) de 39,3 anys, que ha viatjat tant per oci (44,4%) com per motius professional (43,3%) i que ja havia visitat el municipi anteriorment (58,9%).

Pel que fa al grup de viatge, mentre a Barcelona ciutat destaquen els turistes que han vingut en solitari (35,5%) a Barcelona regió, els que ho han fet en parella (46,1%) han estat els més habituals. Cal destacar aquest mes tant a Barcelona ciutat com a Barcelona regió un augment dels turistes que han vingut amb companys de feina (23,1% i 17,2%, respectivament) a causa d'importants esdeveniments professionals celebrats aquest mes com l’ISE i el MWC.

L’avió s’ha posicionat, un mes més, com el transport més utilitzat per arribar a la Destinació Barcelona (65,3%), en detriment del vehicle privat (20,7%) i del tren (11,9%). A Barcelona ciutat el 81,3% dels turistes han arribat a la ciutat per aire, mentre que a Barcelona regió, el 56,4% ho han fet en vehicle particular.

Un mes més, a l’hora de desplaçar-se per dintre del municipi, la majoria dels turistes de la Destinació Barcelona han optat per fer-ho caminant (32,9%) o en metro (25,7%).

Per altra banda, el 14,3% dels turistes de la Destinació ha realitzat alguna excursió fora del municipi de pernoctació. Aquesta proporció continua però, sent més elevada a Barcelona regió (30,4%) que a Barcelona ciutat (6,8%).

Durant l’estada, amb una duració mitjana de 4,0 dies, les principals activitats dutes a terme al municipi han estat realitzar tasques laborals (48,4%), visites culturals (44,8%) i anar de compres (42,0%).

S’observa, un augment del +43,3% de la despesa total durant l’estada per persona i dia a la Destinació respecte al mes anterior, amb un valor de 93,32€, novament provocat per l’augment dels turistes professionals d’aquest mes. Així mateix, igual que històricament, la major part d’aquesta despesa segueix destinant-se a menjar i beguda, seguida, per aquest ordre, del transport intern, les compres i la cultura.

La valoració general mitjana dels municipis visitats ha estat d’un 8,40 sobre 10. L’aspecte millor puntuat aquest mes ha estat el caràcter i amabilitat de la gent (8,58). Cal destacar que mentre a Barcelona ciutat el transport públic (8,50) i el caràcter i amabilitat de la gent (8,44) han estat els ítems més ben valorats pels turistes, a Barcelona regió ho han estat el caràcter i amabilitat de la gent (8,87), la seguretat personal (8,69), l’entorn natural (8,66) i l’allotjament (8,60).

Per a més informació: Informe de resultats. Perfil i hàbits dels turistes a la Destinació Barcelona Febrer 2024

Comparteix:

Notícies relacionades