El nombre de passatgers intercontinentals a l'Aeroport de Barcelona va créixer un 34,2% interanual el 2023

22/02/2024 - 10:00h

L’OTB publica la primera càpsula de l’Informe de l’Activitat Turística 2023, que recull les dades d’oferta d’allotjament, demanda turística i infraestructures de mobilitat de la Destinació Barcelona.

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió ha publicat la primera càpsula de l’Informe de l’Activitat Turística a Barcelona 2023. Segons l’Organització Mundial del Turisme, durant aquest exercici, més de 1.300 milions de turistes van realitzar viatges internacionals, el que va significar un 88% dels nivells anteriors a la pandèmia en l'àmbit mundial i un 94%, en l'europeu.

Una forta demanda intraeuropea i del mercat estatunidenc, juntament amb la reobertura internacional dels mercats asiàtics, va potenciar la recuperació de l'activitat turística. Tanmateix, la persistència del conflicte entre Rússia i Ucraïna, la crisi energètica, la inflació, la pujada dels tipus d'interès i l'esclat de la guerra a Israel es van erigir com els seus principals condicionants limitants.  

Segons els càlculs de l'OTB, el 2023 la ciutat de Barcelona va rebre un total de 15,6M de turistes que, sumats als 10,3 M de Barcelona regió, van permetre que la Destinació Barcelona rebés pràcticament 26 M de persones turistes. Aquestes xifres, juntament amb la despesa realitzada en allotjament i durant l'estada (menjar i beguda, entreteniment, transport intern, compres, etc.) han permès estimar l'impacte econòmic de la despesa directa de l'activitat turística en un total de 12.750 M d'euros en el conjunt de la Destinació. Aquest impacte es distribueix en 9.676 M d'euros a Barcelona ciutat i 3.074 M, a Barcelona regió. Aquests càlculs inclouen, no només les persones que van pernoctar als allotjaments turístics de la destinació, sinó aquelles persones no residents que van dormir en altres tipologies d’allotjament, com cases d’amics i familiars.

La càpsula que es presenta a continuació aporta les primeres dades de l’activitat turística a la Destinació Barcelona, desagregades en els tres nivells geogràfics que treballa l’OTB habitualment: Barcelona ciutatBarcelona regió i Destinació Barcelona. Aquesta càpsula conté tres capítols amb dades sobre oferta d’allotjament, demanda turística i infraestructures de mobilitat.

 

Allotjament turístic

Malgrat la impossibilitat de sol·licitar noves llicències d’allotjament a Barcelona degut al PEUAT, l'oferta d'allotjament turístic a la ciutat va créixer interanualment. Això va ser degut a l'obertura d'establiments amb llicències atorgades prèviament i d'alguns habitatges d'ús turístic (HUTs), que van haver de ser donats d'alta al CCEAT. Així, el número total d'establiments d’allotjament turístic de la ciutat es va incrementar en un +4,0% i el de places, en un +1,6%. 

Barcelona regió, l'augment interanual de l'oferta d'allotjament turístic va ser encara més elevat (+10,5% en establiments i +4,4% en places), motivat també per un fort creixement dels HUTs. Tot i la nova regulació aprovada per la Generalitat de Catalunya el mes de novembre, que limita aquests habitatges, l'any es va tancar amb 7.500 places noves en aquest tipus d'allotjament (+11,6%).

 

Demanda turística

La demanda en allotjaments turístics va tornar a augmentar interanualment en totes les tipologies d'allotjament analitzades, fins a igualar nivells de 2019, en pernoctacions. 

En els hotels del conjunt de la destinació, es van superar els 12 milions de turistes (+14,9% Var. 23/22) i els 32 milions de pernoctacions (+12,7% Var. 23/22). Dos terços de la demanda en hotels es van registrar a Barcelona ciutat.

Les pensions i hostals, amb un creixement interanual de turistes del +9,1% van registrar una estada mitjana inferior, fet que va resultar en un menor creixement de les pernoctacions (+0,9% Var. 23/22).

Els càmpings, amb més de 3,2 milions de pernoctacions, van incrementar la seva demanda en un +9,5% (Var. 23/22), força per sobre dels establiments de turisme rural, que tot i comptabilitzar més nits que l'any anterior, van registrar un creixement més limitat (+2,5%).

Finalment, amb dades disponibles només per a Barcelona ciutat, els habitatges d'ús turístic van generar més de 20 milions de pernoctacions (+15,0% Var. 23/22), el que va significar quasi 1 de cada 3 nits al municipi, mentre que els albergs, gairebé 2,5 milions (+9,0% Var. 23/22).

 

Infraestructures de mobilitat

La recuperació mundial de la capacitat aèria es va traslladar en un augment, tant d'operacions (+12,5%) com de moviments de passatgers (+19,9%) a l’Aeroport de Barcelona, que tot i no superar xifres prepandèmiques (-5,3% Var. 23/19), va tancar l’exercici amb quasi 50 M de passatgers. Cal destacar especialment l'augment de passatgers en vols intercontinentals (+34,2%), motivat per la recuperació de la normalitat al mercat aeri a nivell mundial.

Al Port de Barcelona, es van registrar 803 arribades de creuers i 3.274 de ferris, que van transportar més passatgers que mai: 3,6M, en el primer cas, i 1,7M, en el segon.

En l'àmbit ferroviari, la ciutat de Barcelona va estar directament connectada per l'alta velocitat amb 9 destinacions internacionals i 16 de nacionals.

 

Més informació: Informe de l'Activitat Turística a la Destinació Barcelona - Càpsula 1

Comparteix:

Notícies relacionades