El caràcter i amabilitat de la gent, l’aspecte més ben valorat pels turistes de la Destinació Barcelona

13/02/2024 - 12:00h

L’OTB presenta l’informe mensual del Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació de Barcelona de gener 2024

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió ha publicat l’informe mensual del Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació de Barcelona de gener 2024 que inclou les dades sobre l’activitat turística mensual de les tres àrees geogràfiques de treball habituals de l'OTB: Barcelona ciutat, Barcelona regió i la Destinació Barcelona.

En aquest informe, podem observar com el perfil del turista tipus que ha visitat la Destinació Barcelona ha estat el d’un home (65,4%) de 37,1 anys, que ha viatjat per oci (62,7%) i que visita per primera vegada el municipi de pernoctació (56,5%). Cal destacar que a Barcelona regió el perfil professional ha estat el principal perfil de viatger amb un 41,7%.

Pel que fa al grup de viatge, podem destacar que tant a Barcelona ciutat com a Barcelona regió els turistes que han vingut en parella han estat els més habituals (43,0% i 40,5% respectivament).

L’avió s’ha posicionat, un mes més, com el transport més utilitzat per arribar a la Destinació Barcelona (63,6%), en detriment del vehicle privat (19,9%) i del tren (13,2%). A Barcelona ciutat el 77,4% dels turistes han arribat a la ciutat per aire, mentre que a Barcelona regió, el 46,6% ho han fet en vehicle particular.

Un mes més, a l’hora de desplaçar-se per dintre del municipi, la majoria dels turistes de la Destinació Barcelona han optat per fer-ho caminant (36,8%).

Per altra banda, el 15,8% dels turistes de la Destinació ha realitzat alguna excursió fora del municipi de pernoctació. Aquesta proporció continua però, sent més elevada a Barcelona regió (27,0%) que a Barcelona ciutat (9,6%).

Durant l’estada, amb una duració mitjana de 4,2 dies, les principals activitats dutes a terme al municipi han estat realitzar visites culturals (58,7%) i anar de compres (50,9%). Cal destacar que mentre a Barcelona ciutat el 89,7% dels turistes ha realitzat una visita cultural, el 64,1% ha anat a la platja i el 61,5% de compres durant la seva estada a la ciutat, a Barcelona regió el 44,2% ha realitzat activitats professionals durant la seva visita.

S’observa, una disminució del -2,2% de la despesa total durant l’estada per persona i dia a la Destinació respecte al mes anterior, amb un valor de 65,12€. Així mateix, igual que històricament, la major part d’aquesta despesa segueix destinant-se a menjar i beguda, seguida, per aquest ordre, de les compres, la cultura i el transport intern.

La valoració general mitjana dels municipis visitats ha estat d’un 8,59 sobre 10. L’aspecte millor puntuat aquest mes ha estat el caràcter i amabilitat de la gent (8,63). Cal destacar que mentre a Barcelona ciutat els comerços (8,58) i el caràcter i amabilitat de la gent (8,56) han estat els ítem més ben valorats pels turistes, a Barcelona regió ho han estat el transport públic (8,83), el caràcter i amabilitat de la gent (8,74) i l’entorn natural (8,66).

Per a més informació: Informe de resultats. Perfil i hàbits dels turistes a la Destinació Barcelona Gener 2024

Comparteix:

Notícies relacionades