39 anys, de vacances i acompanyat de la parella. Així és el turista tipus de la Destinació Barcelona.

25/03/2020 - 12:15h

L’OTB publica la segona càpsula de l’Informe Anual de l’Activitat Turística 2019, que inclou informació sobre el perfil i la despesa del turista i les dades relatives a la devolució de l’IVA a extracomunitaris.

  • A Barcelona ciutat, per primera vegada, els estatunidencs han estat el que més ha pernoctat en hotels (12,0%), seguit dels turistes domèstics (11,8%). En el conjunt de la Destinació, els espanyols han estat els que han liderat el rànquing de pernoctacions (18,3%), seguits dels britànics (8,9%).
  • Els estatunidencs  també han estat els més nombrosos entre els passatgers de creuers al Port de Barcelona (18%), seguits dels alemanys (17%).
  • Un 42,2% dels turistes a la Destinació han viatjat en parella i la mitjana d’edat s’ha situat en 39,3 anys. L’avió continua essent el mitjà de transport prevalent per arribar a la Destinació Barcelona (69,8%).
  • Gairebé la meitat repeteix visita tant a la Destinació Barcelona (48,0%).
  • La despesa mitjana durant l'estada s'ha situat en 69,9€ per persona i nit a la Destinació Barcelona.
  • El 2019, s’ha reemborsat un 19,8% més d’IVA a extracomunitaris respecte l’any anterior.

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió ha publicat la segona càpsula de l’Informe de l’Activitat Turística a Barcelona 2019, informe que aporta les dades sobre l’activitat turística dels tres nivells geogràfics que treballa l’OTB: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona. Aquesta càpsula conté dos capítols amb dades sobre el perfil i la despesa dels turistes.

Gairebé 7 de cada 10 visiten la Destinació Barcelona per vacances o oci, 2 ho fan per raons professionals i 1 per raons personals i altres. 6 de cada 10 són homes i l’edat mitjana se situa en 39,3 anys, tot i que a Barcelona ciutat és lleugerament inferior (37,1 anys).

L’avió és el mitjà de transport més utilitzat per arribar al conjunt de la Destinació Barcelona (69,8%). No obstant, cal remarcar que això és degut a l’elevat pes que tenen els turistes de Barcelona ciutat, que escullen aquest mitjà de transport en un 81,2% dels casos, mentre que a Barcelona regió, el vehicle particular és el mitjà més emprat (40,8%).

On no hi ha diferències entre àrees geogràfiques és en el percentatge de repetidors, que s’ha situat en el 48,0%, tant a Barcelona ciutat com a Barcelona regió.

Pel que fa a l’acompanyament, 4 de cada 10 viatja en parella, seguits dels que ho fan sols (25,5%) i el que viatgen amb amics (14,5%).

Quant a les nacionalitats, els espanyols són els que més s’han allotjat als hotels del conjunt de la destinació (24,7%), tot i que a Barcelona ciutat, els que han generat més pernoctacions han estat els estatunidencs (12,0%).

Al Port de Barcelona, els passatgers de creuers més nombrosos han estat, un any més, els estatunidencs (18%), seguits dels alemanys (17%). Cal destacar que els britànics han baixat de la tercera a la sisena posició d’aquest rànquing, amb una pèrdua de -4pp i que ara representen el 10% dels passatgers de creuers sobre el total.

La despesa en transport ha disminuït lleugerament i se situa en 355,9€ a Barcelona ciutat i 215,6€ a Barcelona regió. En canvi, la despesa en allotjament, la despesa durant l’estada i el cost dels paquets turístics han augmentat. De les nacionalitats analitzades, els que més despesa dediquen a totes les categories són els estatunidencs, que de mitjana, gasten més de 2.000€ per un paquet turístic, 1.000€ per sobre de la mitjana.

Durant a la despesa durant l’estada, la compra menjar i beguda és la partida en la que s’inverteixen més diners a la Destinació Barcelona (46,5% del total de la despesa durant l’estada per persona i nit), seguida de les compres de roba, calçat, souvenirs i efectes personals (20,2%).

Finalment, la devolució de l’IVA a extracomunitaris ha continuat augmentant i, l’any 2019, Global Blue, Planet Tax Free, Travel Tax Free i Innova Tax Free han retornat 8,7 milions d’euro, el que suposa un increment del +19,8% respecte l’any anterior.

Per nacionalitats, de les transaccions de Global Blue realitzades per Turisme de Barcelona, els xinesos són els que han fet una despesa superior i han experimentat un creixement més elevat (11,5 milions d’euro i +53,1%).  No obstant, cal tenir en compte que al gener del 2019 va ser cancel·lat l’import mínim de compra per obtenir la devolució de l’IVA.

Enllaç relacionat:

Informe Anual de l’Activitat Turística a Barcelona 2019. Càpsula 2

Comparteix:

Notícies relacionades