Previsió de Trànsit Aeri a l’Aeroport de Barcelona

14/04/2020 - 17:15h

GPA presenta les dades del mercat aeri per l’Aeroport de Barcelona.

En un webinar organitzat per l'OTBGPA ha presentat les dades del mercat aeri per l’Aeroport de Barcelona, estructurant la informació en tres blocs: una anàlisi de l’estat de les reserves durant el mes de febrer, la capacitat aèria a 1 d’abril i les perspectives de futur del sector aeri a nivell internacional i com aquestes impacten concretament a l’Aeroport de Barcelona.

Demanda a l’Aeroport de Barcelona

En l’anàlisi de l’estat de les reserves el mes de febrer pels mesos d’estiu (març-octubre) a l’Aeroport de Barcelona es pot observar com la variació interanual a nivell global va ser molt similar a la de la resta d’aeroports espanyols, -33% i -32% respectivament.

Dels mercats emissors analitzats, el mercat xinès va ser el més afectat amb un descens superior al -60% de les reserves, cal recordar que va ser el primer país amb restriccions de vol. A nivell europeu, el que va experimentar una caiguda més important va ser el mercat alemany (-50%), seguit del neerlandès (-42%) i el britànic (-43%). Per altra banda, l’estatunidenc va ser el menys perjudicat, amb una pèrdua del voltant del -20% del nivell de les reserves, degut al retard de l’arribada de l’impacte del Covid-19.

S’espera que les reserves en els propers mesos pateixen una davallada superior a la registrada durant el mes de febrer, amb xifres superiors al -70%.

Font: Observatori del Turisme a Barcelona a partir de GPA

Oferta a l’Aeroport de Barcelona

El fet que les companyies aèries estiguin reajustant els seus vols amb 3 o 4 setmanes d’antelació provoca que sigui difícil conèixer les dades de capacitat aèria a mig termini, no només a l’Aeroport de Barcelona sinó a la resta d’aeroports del món.

En la comparació interanual presentada es poden observar caigudes de la capacitat aèria durant el mes d’abril que freguen, de mitjana, el -90%, igual que a la majoria dels aeroports europeus.

Aquesta recuperació és ara per ara incerta ja que dependrà del moment en que cada país decideixi eliminar les restriccions per viatjar. Per tant, ara mateix s’estima que la recuperació es a partir de maig-juny però aquesta data s’anirà posposat, en una previsió de setmana en setmana.

Perspectives de futur

Impacte en l’arribada de passatgers

Segons la base de dades d’IATA a Europa del 31/03/2020 les arribades de passatgers caurien un -46% al 2020 respecte el 2019. Si s’extrapolen aquestes dades a l’Aeroport de Barcelona, és probable que, entre els mesos de juny i agost s’experimentin caigudes d’entre el -70% i el -80% de passatgers, mentre que els darrers mesos de l’any, les caigudes es moderarien, amb registres d’entre el -30% i el -55%

Font: GPA

Recuperació activitat aèria

En l’anàlisi d’anteriors crisis mundials amb impacte al mercat aeri, els períodes de recuperació de passatgers es van situar entre 1,5 i 3 anys. Es preveu que aquesta crisi segueixi el mateix patró o fins i tot que aquest període sigui més prolongat en el temps, fins a 5 anys. La recuperació serà primer a nivell nacional, seguit de l’europeu i, en darrer lloc, l’intercontinental.

Noves tendències de viatge

Aquesta crisi canviarà les tendències de viatge a curt i mig termini:

  • Consumidor més sensible al risc sanitari i al medi ambient
  • Possibles controls de temperatura als aeroports d’origen i destí dels passatgers
  • Possible obligatorietat de presentar informes mèdics o de vacunació per viatjar
  • Més exigència per a l’obtenció de visats
  • Reestructuració del mercat aeri, tant en nombre de connexions com de companyies operadores: Reducció de l’oferta aèria i l’augment de preus per volar
  • Restriccions imposades pels governs dins d’Europa, pèrdua capacitat econòmica de les famílies i empreses, juntament amb l’increment de l'import dels bitllets:
    • Reducció de les viatges curts de cap de setmana dins d’Europa (city breaks) i viatges de negocis
    • Augment de les escapades a nivell domèstic

Enllaç relacionat: Presentació del webinar Previsió de Trànsit Aeri a l’Aeroport de Barcelona

Comparte:

Noticias relacionadas