Arxius


Base de dades individus. Perfil i hàbits del turista a la Destinació Barcelona 2019

Temàtica:
Perfil turista, Despesa turística
Any:
2019
Àmbit geogràfic:
Barcelona ciutat, Barcelona regió, Destinació Barcelona
Pes de l'arxiu:

2.17 MB


Base de dades excursionistes. Perfil i hàbits dels turistes a la Destinació Barcelona 2019

Temàtica:
Perfil turista, Despesa turística
Any:
2019
Àmbit geogràfic:
Barcelona ciutat, Barcelona regió, Destinació Barcelona
Pes de l'arxiu:

220 KB


Informe de resultats. Perfil i hàbits dels turistes a la Destinació Barcelona 2020

Temàtica:
Perfil turista, Despesa turística, Valoració
Any:
2020
Àmbit geogràfic:
Destinació Barcelona
Pes de l'arxiu:

1,85


Informe de resultats. Perfil i hàbits dels turistes a la Destinació Barcelona Abril 2021

Temàtica:
Perfil turista
Any:
2021
Àmbit geogràfic:
Barcelona ciutat, Barcelona regió, Destinació Barcelona
Pes de l'arxiu:

1.03 MB


Informe de resultats. Perfil i hàbits dels turistes a la Destinació Barcelona Març 2021

Temàtica:
Perfil turista
Any:
2021
Àmbit geogràfic:
Barcelona ciutat, Barcelona regió, Destinació Barcelona
Pes de l'arxiu:

1.05 MB


Informe Anual de l'Activitat Turística a Barcelona 2020 - Càpsula 2

Temàtica:
Perfil turista, Despesa turística
Any:
2020
Àmbit geogràfic:
Barcelona ciutat, Barcelona regió, Destinació Barcelona
Pes de l'arxiu:

2.95 MB


Informe Anual de l’Activitat Turística a Barcelona 2020 - Càpsula 1

Temàtica:
Oferta allotjament, Demanda turística, Infraestructures
Any:
2020
Àmbit geogràfic:
Barcelona ciutat, Barcelona regió, Destinació Barcelona
Pes de l'arxiu:

2.58 MB