Resultats

La interpretació del Sistema d'Indicadors de Turisme Sostenible de l'OTB es basa en:

  • El resultat del propi indicador en base al valor ideal o desitjat

  • El resultat de l’indicador en relació a altres àrees geogràfiques d’anàlisi (benchmark)

  • L'evolució temporal dels resultats de l’indicador en una mateixa àrea geogràfica

Els resultats obtinguts es presenten en fitxes on s'hi inclou informació explicativa sobre cadascun dels indicadors: eix, temàtica i ODS als quals es vinculen, mètode de càlcul, justificació, interpretació i font de les dades. Els resultats presentats fan referència als tres àmbits geogràfics de treball habitual de l'OTB: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

Nota: els resultats s'actualitzen a la visualització en funció de la disponibilitat de les dades de les fonts originals. Última actualització de les dades: 14/11/2022

 

Recursos relacionats: Es publiquen els primers resultats del Sistema d’Indicadors de Turisme Sostenible (SITS – OTB)