Destinació Barcelona - Últimes dades de perfil del turista

El rànquing dels països des dels quals volen els passatgers a l'Aeroport de Barcelona, no va experimentar grans canvis durant el 2020. No obstant, cal destacar l'augment de la proporció dels passatgers provinents de vols domèstics respecte a la resta i que el Regne Unit, va escalar una posició, deixant enrere altres països des dels quals es pot arribar més fàcilment en altres mitjans a la destinació.