Barcelona ciutat - Últimes dades de perfil del turista

El turista espanyol, ha estat novament el que ha encapçalat el rànquing de la procedència dels turistes allotjats en establiments hotelers a la ciutat de Barcelona a principis de 2021, seguit del turista francès i de l'italià.

Les dades de la presència de dispositius mòbils a Barcelona mostren que la població no resident ni usual de la ciutat va disminuïr notablement durant els mesos de confinament de primavera i es va recuperar parcialment a posteriori. No obstant, cal remarcar que aquesta recuperació ha tingut lloc, principalment, gràcies als nacionals. En el cas dels internacionals, la seva presència ha quedat força lluny de la registrada abans de la pandèmia.

Finalment, a inicis de 2021 el rànquing dels països des dels quals volen els passatgers a l'Aeroport de Barcelona, ha experimentat canvis respecte al de 2020, tot i que cal continuar destacant l'augment de la proporció dels passatgers provinents en vols domèstics. El segon lloc de rànquing, i a una distància considerable, l'ocupen els passatgers provinents de França, seguits dels del Marroc i Alemanya. Les mesures imposades per contenir la variant britànica de la Covid-19 han provocat que el Regne Unit baixi fins a la novena posició del rànquing.