Destinació Barcelona - Últimes dades d'oferta d'allotjament

L'oferta d'allotjament va disminuir considerablement durant el 2020 a la Destinació Barcelona, a causa, sobretot del tancament massiu d'establiments hotelers. Aquesta reducció va ser menys accentuada durant els mesos d'estiu. Només 4 de cada 10 places obertes el 2019 ho seguia estant a finals de 2020.

Durant el mes de març de 2021, la capacitat d'allotjament a la Destinació Barcelona s'ha situat al voltant dels 900 establiments i poc més de 60.000 places, el que significa una pèrdua del -55,0% de llits respecte al 2019.