Barcelona regió - Últimes dades d'oferta d'allotjament

L'oferta d'allotjament va disminuir considerablement durant el 2020 a Barcelona regió, principalment pel tancament massiu d'establiments hotelers. Aquesta reducció es va accentuar després de la temporada alta d'estiu. Només 2 de cada 3 places d'allotjament turístic obertes el 2019 ho seguia estant a finals de 2020.

Durant els primers mesos de 2021, la capacitat d'allotjament a Barcelona regió s'ha situat al voltant dels 650 establiments i poc més de 28.000 places, el que significa una pèrdua de vora el -40,0% de llits respecte al 2019.