Barcelona ciutat - Últimes dades d'oferta d'allotjament

El nombre d'establiments i places d'hotels a Barcelona ciutat es va veure significativament reduït per la crisi generada per la Covid-19. Mentre que a principis de 2020 la ciutat disposava de més de 430 hotels i gairebé 76.000 places, des del mes de juliol, aquesta oferta s'ha vist disminuïda a un terç, arribant als mateixos nivells d'oferta disponible que a mitjans dels anys 90.

Durant els primers mesos de 2021, vora 108 hotels amb 25.000 places s'han mantingut operatius.