Destinació Barcelona - Últimes dades mercat de treball

En el conjunt de la Destinació Barcelona, durant els tres primers trimestres de l'any el nombre d'empreses i ocupats vinculats al sector turístic va disminuir al voltant del -10%. Aquesta reducció de l'ocupació no té en compte el personal afectat per expedients de regulació temporal de treball.