Barcelona regió - Últimes dades mercat de treball

El volum de contractes realitzats al nucli de l'activitat turística de Barcelona regió va decaure ràpidament a partir de la declaració de l’estat d’alarma el mes de març de 2020. A principis de 2021, aquesta tendència es va mantenir i, durant el segon trimestre, s'ha observat un cert creixement dels contractes respecte al 2020. Amb tot, cal destacar que, amb excepció dels contractes indefinits realitzats durant el mes de juny, que han arribat a superar els del mateix període de 2020, la contractació encara se situa lluny dels nivells prepandèmics.

Per altra banda, durant el 2020 l’atur registrat va tenir un comportament inversament proporcional al dels contractes, tot i que amb diferències menys accentuades respecte a l’any anterior gràcies a l’efecte dels ERTO. A finals del segon trimestre de 2021 hi havia un -19,5% menys d'aturats en turisme que el que es va registrar el mes de març.