Barcelona ciutat - Últimes dades mercat de treball

L'impacte de la Covid-19 al mercat de treball i al teixit empresarial del sector turístic de Barcelona ciutat va ser major que a la regió. La pèrdua de llocs de treball va ser constant el 2020, tot i els expedients de regulació temporal d'ocupació, sobretot durant el segon i el tercer trimestre. No obstant, el pic de pèrdua d'empreses turístiques va tenir lloc a tancament del primer trimestre.