Destinació Barcelona - Últimes dades de demanda d'allotjament

La demanda d'allotjament va caure extremadament durant el 2020 en el conjunt de la Destinació Barcelona, tot i que a diferents nivells segons la tipologia d'allotjament analitzada.

Els establiments hotelers van ser els que van experimentar la major davallada el 2020, seguits dels càmpings i el turisme rural, sent aquest darrer el més resilient al llarg de tot l'any. Amb tot, a la tardor, amb l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat, totes les tipologies d'allotjament van veure reduïda la seva activitat de manera accentuada novament. Finalment, la flexibilització de les mesures restrictives durant el mes de desembre, va propiciar un lleuger repunt de la demanda turística.

El turisme nacional va representar més de la meitat dels turistes a la Destinació Barcelona en establiments hotelers, marcant un canvi de tendència. Per la seva banda, durant l'últim trimestre de 2020, en càmpings i turisme rural, gairebé no es van registrar turistes internacionals.