Qui som?

Presentació

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió (OTB) és la plataforma de treball en matèria d’informació estadística del turisme, coneixement i intel·ligència de mercats de la ciutat de Barcelona i la resta de la demarcació de Barcelona. L’integren l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el consorci Turisme de Barcelona.

El juny de 2017 es va presentar públicament l’OTB: era la culminació d'un treball conjunt per part de l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona iniciat el 2015. Fruit de les sinèrgies i la voluntat de potenciar el coneixement i la intel·ligència de mercat en matèria turística de cada institució, l'OTB pretén donar una visió integrada de la Destinació Barcelona amb el coneixement necessari per gestionar i promocionar el turisme.

La confluència en l'objecte d'estudi i la importància d'una visió empírica del turisme, han fet que aquests anys es desenvolupés un treball fructífer que ha dibuixat noves perspectives de coneixement. També com l'eina per transmetre i aglutinar el coneixement turístic. Optimitzant la inversió en recursos econòmics i humans, amb la integració dels projectes individuals de les àrees de recerca de cada entitat en grans estudis conjunts.

Així mateix, la incorporació de la Cambra de Comerç de Barcelona al projecte l’any 2019 atorga una visió polièdrica, que reforça el caràcter transversal i divulgador del projecte.

A més a més, l’OTB és una de les accions clau a desplegar contemplada en el darrer Pla estratègic del turisme a Barcelona 2020. El que també representa l'alineament que té l'OTB en la redacció del pla de màrqueting de la Destinació Barcelona que fou presentat el 2019.

Objectius

 • Generar coneixement aportant anàlisi, descripció i avaluació de l’activitat turística i monitoritzar-lo de forma intel·ligent i transversal amb la resta de sectors productius.
 • Contribuir a la sostenibilitat de l’activitat turística en totes les seves dimensions.
 • Establir criteris metodològics comuns en la quantificació i caracterització de l’activitat turística.
 • Facilitar i agilitzar la presa de decisions fent transferència activa als actors vinculats a l’activitat per a la millora de la seva competitivitat i la qualitat de vida de la ciutadania, des de l’acadèmia, l’administració pública, l’empresa privada i la pròpia ciutadania.
 • Posicionar la ciutat i la regió com a referent internacional en l’àmbit de l’observació del turisme sostenible en àmbits urbans, així com compartir coneixement.
 • Contribuir, de forma activa, al futur Sistema d’Intel·ligència Turística de Catalunya.

Línies de treball

 • Programa Perfil i Hàbits dels turistes a Barcelona
 • Programa Sistema d’Indicadors de Turisme Sostenible
 • Programa Reputació online del Turisme a Barcelona
 • Programa Estudi Productes i Mercats especialitzats

Les publicacions de l’OTB s’agrupen en dues tipologies:

 • Publicacions estadístiques on es recullen les principals dades que es generen a la destinació (demanda, oferta d’allotjament, infraestructures, perfil, visitants a atractius, etc.)
 • Publicacions monogràfiques de productes i mercats especialitzats

Organització

L’OTB és una plataforma de treball conjunta entre els equips professionals dedicats a la producció de dades estadístiques del turisme presents a les quatre institucions: el LABturisme de la Diputació de Barcelona, el Departament de Coneixement i Prospectiva turística de la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, el Gabinet d'Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç i el Departament de Coneixement i Recerca del consorci Turisme de Barcelona

Tanmateix, si fins ara l'OTB responia al treball cooperatiu entre entitats, el 2019 s'ha decidit fer un pas endavant per consolidar el projecte i dotar-lo d'unes perspectives de futur en expansió.

Gràcies al Conveni signat el gener de 2019 entre l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona, l'OTB adquireix estructura tècnica i acomoda la seva seu al Consorci. D'aquesta manera es maximitza la capacitat de generar i gestionar el coneixement pel conjunt de la destinació.

Àmbit geogràfic

L'OTB té tres nivells territorials d'anàlisis de les dades:

 

 • A) Ciutat de Barcelona (el municipi)

 

 • B) Regió de Barcelona (resta de la província de Barcelona sense considerar la ciutat de Barcelona)

 

 • C) Destinació Barcelona (la província de Barcelona en el seu conjunt)